Přírůstek obyvatelstva se zabezpečuje:

  • Hlavní budovou
  • budovami Obydlí
  • rozmnožování volného obyvatelstva. Rozmnožování volného obyvatelstva na hodinu = 0,04*(volné_obyvatelstvo)

Podívat se čím zabezpečuje přírůstek obyvatelstva v každém vlastnění lze v Hlavní budově tohoto vlastnění.

Přírůstek obyvatelstva je omezen kapacitou všech Obyydlí + Hlavní budovy. Počet obytných míst si můžete prohlédnout také v Hlavní budově.

Obyvatelstvo ve vlastněních se může nacházet i nad limit obytných míst (například jste oloupil/a nebo přivezl/a obyvatelstvo z jiného vlastnění), tehdy jeho nadbytek začíná umírat s určitou rychlostí. Čím větší nadbytek — tím vyšší rychlost umírání. Začínají umírat volní, kdy volní dochází – umírají zaměstnaní. Zaměstnaní umírají se stejně pravděpodobnou nahodilosti ve všech budovách.
Formule:
Za 1 hodinu při přeplnění v X bude umírat lidí: Х * (0.01717 + 0.00002828 * Х)
Je vypočítaná tak, že při 100 zbytečných umírá 2% na hodinu, při 10 000 zbytečných umírá 30% na hodinu, při 3000 - 10% na hodinu.

Pokud se ve vlastnění objeví více než 150 000 obyvatelů, nadbyteční se umírají bez upozornění.

Volné obyvatelstvo zvyšuje přírůstek zlata přes obchodní krámky, a množí se rychleji, pokud je ho mnoho, ale mohou ho ukrást.

Zaměstnané obyvatelstvo činí dělníci(vědci) a stavitelé. Stavitelé jsou potřební pro výstavbu, zlepšení a opravu budov. Dělníci jsou potřební pro zabezpečení plnohodnotné práce dobývacích budov. Jestli začaly budovat dvě budovy s neúplným počtem stavitelů, při ukončení výstavby jedné budovy – chybějící stavitelé přejdou do jiné budovy, a zbyteční do volného obyvatelstva.

Přerozdělovat dělníky a stavitele v budovách je možné pomocí příslušných jezdců v budovách.

Pokud ve vlastnění nejsou zaplněna všechna dělnická a stavitelská místa a je volné obyvatelstvo – je možné je poslat pracovat pomocí tlačítka Zaplnit budovy staviteli a Zaplnit budovy dělníky.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
nas.jpg 37.9 kB 1 12-Jun-2010 21:09 Administrator
jpg
people.jpg 52.7 kB 3 27-Aug-2010 15:27 Administrator
png
people.png 27.0 kB 1 15-Feb-2012 10:42 Administrator
png
people2.png 87.9 kB 1 15-Feb-2012 10:46 Administrator
png
people_all.png 1.4 kB 1 20-May-2010 14:39 Administrator
png
people_busy.png 1.3 kB 1 09-Jun-2010 15:58 Administrator
png
people_free.png 1.3 kB 1 09-Jun-2010 15:58 Administrator
jpg
up.jpg 69.2 kB 1 27-Aug-2010 15:26 Administrator
« This page (revision-39) was last changed on 02-Dec-2015 13:29 by Administrator