\\
V jakémkoli [městě|City] jsou  4 __obce__, v nichž bude také možné stavět budovy po zlepšení hlavní budovy do maximální úrovně, otevření brány a osvojení [vědy|ScienceDescription] „Zkoumání obcí“. \\
\\

V obcích dobývající budovy pracují rychleji o 30% (bonus obce), než postavené uvnitř městských hradeb.  Ale o obce kromě Vás usilují Vaše nejbližší sousedé po království.\\ Pokud jsou města na hranicích různých království, jejich obce nejsou společné a neovlivňují se navzájem.\\
\\
PŘÍKLAD: Na obrázku ve městě v buňce 14 (777) jsou společné obce s městem v buňce 6 (Nová Rudňa)\\
 Ostatní obce město dělí v buňce 14(777) s buňkami 4,5,6,13,15,22,23,24.\\
[{Image src='obec.png'  align='center' }]
Jestli někdo postavil budovu ve společné obci, tato budova se bude odrážet červenou barvou v sousedních městech, pro něž je tato obce společná.\\

PŘÍKLAD: Budovy města z buňky 6 (Nová Rudňa) jsou zobrazeny červenou barvou ve městě z buňky 14(777)
[{Image src='in_citycz.png'  align='center' }]
Toto nepřekáží Vám postavit budovu v této obci na volné buňce. Zároveň vaše budovy se budou odrážet u souseda taky červenou barvou.\\
[{Image src='in_city2cz.png'  align='center' }]
\\
Budovy v obcích mohou být zničeny misí [Zničení budov v obcích|Attack_Destroy]. \\  Budovy uvnitř městských hradeb se nedá zničit.\\