Hrobka - jedná se o zvláštní druh vlastnictví monsterů, ve kterých jsou skryté magické recepty Recepty.
Tyto majetky se objevují v Podzemí v náhodném pořadí a mohou je najít Suzerén pouze s pomocí vědců.V garnizone je armáda monsterů vedená hrdinou-monsterem. V době, kdy se objevuje nová hrobka, je v pytli jejího hrdiny náhodně generován jeden z mnoha možných receptů. Po úspěšném útoku na hrobku iniciátor mise vezme recept, pokud se naučil vědu o Alchymie třetí úrovně a v hrdinské tašce je alespoň jeden volný slot. Život hrobky je 72 hodin nebo do zničení.

V době odeslání útoku na hrobku mohou pomoci její armády s hrdiny z blízkých hrobek. Současně posádka v držení, odkud výpomoc přišla, zůstává nezměněna. Počet odchozích nápovědy v Hrobce není omezen, počet příchozích - není více než dva.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
1_8.png 530.0 kB 1 01-Apr-2020 10:52 Administrator
« This page (revision-2) was last changed on 01-Apr-2020 10:53 by Administrator