Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
attack.png 1.0 kB 1 07-Sep-2010 17:35 Administrator
png
cavalry.png 1.8 kB 1 07-Sep-2010 18:29 Administrator
png
flyer.png 1.9 kB 1 07-Sep-2010 18:29 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 07-Sep-2010 17:30 Administrator
png
grain.png 4.4 kB 1 07-Sep-2010 17:30 Administrator
png
healer.png 1.7 kB 1 07-Sep-2010 18:29 Administrator
png
health.png 1.0 kB 1 07-Sep-2010 17:35 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 07-Sep-2010 17:30 Administrator
png
mage.png 1.9 kB 1 07-Sep-2010 18:29 Administrator
png
melee.png 2.0 kB 1 07-Sep-2010 17:38 Administrator
png
miner.png 1.9 kB 1 07-Sep-2010 18:29 Administrator
png
people_all.png 1.4 kB 1 07-Sep-2010 17:33 Administrator
png
range.png 1.7 kB 1 07-Sep-2010 18:29 Administrator
png
scavenger.png 1.9 kB 1 07-Sep-2010 17:37 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 07-Sep-2010 17:30 Administrator

This page (revision-78) was last changed on 02-Mar-2021 10:37 by Administrator

This page was created on 07-Sep-2010 17:07 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 209 changed 5 lines
Maximální možné snížení __ odvolání __ armády -99.08%: \\
 O 86% lze základní plat snížit pomocí státní pokladny. \\
 Zbývajících 14% může být dále sníženo o dalších 80% různými artefakty a kouzly. Ukázalo se, že to je dalších -11,2%. \\
 Kromě toho můžete pomocí Starodávné magie snížit zbývající plat o 67%, získáte dalších -1,88%.\\
Celkový minus mzda: (-86%)+(-11.2%)+(-1.88%) = -99.08% \\
Maximální možné snížení __ odvolání __ armády - 99,74%: \\
 O 96% lze základní plat snížit pomocí státní pokladny. \\
 Zbývajících 4% může být dále sníženo o dalších 80% různými artefakty a kouzly. Ukázalo se, že to je dalších -3,2%.\\
 Kromě toho můžete pomocí Starodávné magie snížit zbývající plat o 67%, získáte dalších -0,54%.\\
Celkový minus mzda: (-96%)+(-3,2%)+(-0,54%) = -99,74%\
At line 216 changed 4 lines
Řekněme, že plat celé armády je 20 000 zlatých za hodinu. S pomocí vědy, státní pokladny, studoval na úroveň 12, základní plat se snižuje o 86%. 20000-86% (17200) = 2800 \\
A už s pomocí artefaktů, dovedností a kouzel můžete snížit hlavní plat o dalších 80%. V tomto případě 2800–80% (2240) = 560. \\
Pomocí Starodávné magie tento zůstatek 560 se sníží o dalších 67%. 560 - 67% (375) = 185.\\
Celkem tedy dostáváme maximální možné snížení platů armády o 99.08% - 185 zlata za hodinu namísto 20 000 \\
Řekněme, že plat celé armády je 20 000 zlatých za hodinu. S pomocí vědy, státní pokladny, studoval na úroveň 20, základní plat se snižuje o 96%. 20000-96%(19200)=800\\
A už s pomocí artefaktů, dovedností a kouzel můžete snížit hlavní plat o dalších 80%. V tomto případě 800-80%(640)=160.\\
Pomocí Starodávné magie tento zůstatek 160 se sníží o dalších 67%. 160-67%(107)=53.\\
Celkem tedy dostáváme maximální možné snížení platů armády o 99,74% - 53 zlata za hodinu namísto 20000 \\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
78 02-Mar-2021 10:37 12.299 kB Administrator to previous
77 11-Sep-2019 11:40 12.323 kB Administrator to previous | to last
76 29-Aug-2019 23:36 12.433 kB Administrator to previous | to last
75 29-Aug-2019 23:35 13.712 kB Administrator to previous | to last
74 29-Aug-2019 23:33 12.349 kB Administrator to previous | to last
73 26-Nov-2015 18:05 8.505 kB Administrator to previous | to last
72 26-Nov-2015 15:06 8.318 kB Administrator to previous | to last
71 02-Sep-2013 16:00 7.821 kB Administrator to previous | to last
70 02-Sep-2013 15:36 7.805 kB Administrator to previous | to last
69 07-Dec-2012 17:21 7.538 kB Administrator to previous | to last
68 02-Nov-2012 15:11 7.476 kB Administrator to previous | to last
67 02-Nov-2012 15:09 7.451 kB Administrator to previous | to last
66 02-Nov-2012 15:05 7.431 kB Administrator to previous | to last
65 25-May-2012 16:16 7.468 kB Administrator to previous | to last
64 25-May-2012 16:15 7.462 kB Administrator to previous | to last
63 25-May-2012 16:09 7.263 kB Administrator to previous | to last
62 12-Apr-2012 14:16 7.16 kB Administrator to previous | to last
61 12-Apr-2012 14:13 7.158 kB Administrator to previous | to last
« This page (revision-78) was last changed on 02-Mar-2021 10:37 by Administrator