Svaz – to je možnost posílat výpomoc a Společný útok.
Status spojence se kontroluje jenom v moment iniciace mise.

Pro uzavření svazu je zapotřebí:

  • osvojit si vědu Diplomacie
  • postavit budovu Diplomatický sbor
  • nabídnout svaz hráči a dočkat se až přijme pozvání nebo přijmout pozvání jiného hráče.

Svaz se uzavírá ihned po přijetí pozvání. Při přerušení svazu ještě 24hodin svaz má status „ Přerušuje se“ Odvolat zrušení nelze.
Spojenci můžete dát nebo nedát možnost se dívat a vstupovat do Vašeho vlastnění, a také poskytnout nebo neposkytnout možnost vidět Vaše mise.
Ve svazu může být do 7 lidí.
Maximální počet spojenců záleží na úrovni vědy Diplomacie.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
svaz.png 57.3 kB 1 06-Feb-2012 14:45 Administrator
jpg
союз.jpg 66.0 kB 1 09-Jun-2010 17:57 Administrator
« This page (revision-18) was last changed on 08-Oct-2012 11:33 by Administrator