Jak nakupovat na aukci:

Při dosažení celkového ratingu 10 000 000 bodů, máte přístup do záložky Tržnice - Aukce.
V záložce Aukce, vidíte položky s počtem ČP, cenu za ně, kolik času zbylo do ukončení aukce po této položce, a kdo už udělal sázku po této položce. Vybíráte položku, která se Vám líbí, a děláte sázku.
Přičemž zlato za položku se neodebírá.
Jestli pobijete něčí sázku, minimum na 5000 zlata zvyšujete cenu. Jiní také mohou Vaši sázku pobít.
Jestli někdo pobije Vaši sázku, kdy do ukončení aukce po této položce zbývá méně než hodina – čas aukce se prodlužuje na hodinu.

Kdy čas aukce po této položce vyprší – u Vás v záložce Aukce mění vnější vzhled – tam se objevuje možnost si vybrat město, odkud zaplatíte za vyhranou položku, a časovač. Během 48 hodin je třeba nasbírat tuto částku a zaplatit.


Jestli nezaplatíte – Váš přístup do aukce se uzavírá na 7 dní. Pokud během 30 dní opakovaně uděláte porušení – přístup se uzavírá na 30 dní. Potom zase můžete používat aukci.


POZNÁMKA: Hráči prodávat ČP nemohou! Položka s nahodilým počtem ČP automaticky se projevuje ihned, po nákupu jakékoliv položky.

K budově Tržnice

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
auk.jpg 26.5 kB 1 27-Jan-2012 11:13 Administrator
jpg
auk1.jpg 26.4 kB 1 27-Jan-2012 11:15 Administrator
jpg
aukce.jpg 26.1 kB 1 27-Jan-2012 11:11 Administrator
« This page (revision-14) was last changed on 27-Jan-2012 11:14 by Administrator