Černé perly (ČP)- zvláštní zásoba, může se používat pro nákup herních pohodlí a zlepšení (použití starodávné magie).

Jak získat černé perly:
- Ovládnout slané jezero nebo grál . Hlavní budovy slaných jezer totiž dobývají ČP.
- Černé perly lze ukrást u monster, která žijí v zříceninách.
- Také se dá je koupit za zásobu zlato na aukci, která probíhá v budově tržnice.

ČP se nedá ukrást u hráčů, navazují se na účet hráče na serveru a nejsou spojeny s určitým vlastněním.

ČP lze darovat jinému hráčovi pomocí služby "Darovat ČP".


Za černé perly se dá koupit:


Co poskytuje Prémium:

* Automatické odeslání výzkumníků. Jak spustit autozkoumání
* Rychlé prohlížení prozkoumaných polí pomocí společné mapy
* Obyvatelstvo nenechává budovy při dlouhodobé nepřítomnosti panovníka
* Obyvatelstvo nezačíná povstání při dlouhodobé nepřítomnosti panovníka
* Evidenční záznam se neodstraňuje při dlouhodobé nepřítomnosti panovníka
* Pořadí osvojení vědy. Jak spustit pořadí věd
* Pořadí výstavby a zlepšení budov. Jak spustit pořadí budov
* Více poštovních smajlíků
* Více zpráv v archivu
* Více hráčů v seznamu kontaktů

Globální služby působí na všechna Vaše vlastnění nebo působí na celý Váš účet celkově. Co poskytují Globální služby:

 • Osvojování laboratořemi alchymistů ve všech vlastněních (Starodávná magie +25%)
 • Zvýšení rychlosti přemístěni výzkumníků(+100%)
 • Zvýšení rychlosti přemístění kupců (+100%
 • Získání chaloupek dřevorubce ve všech vlastněních (Starodávná magie +25%)
 • Získání kamenolomu ve všech vlastněních (Starodávná magie +25%)
 • Získání rodných dolů ve všech vlastněních (Starodávná magie +25%)
 • Získání mlýnů ve všech vlastněních (Starodávná magie +25%)
 • Získání mlýnů ve všech vlastněních (Starodávná magie +25%)
 • Získání rýžovišť ve všech vlastněních (Starodávná magie +25%)
 • Okamžité získání určitého množství milosti bohů (ne častěji než jednou na 24hod)
 • Okamžitě přestat být odpadlíkem

Lokální služby lze vybírat pro každé vlastnění zvlášť. Co poskytují Lokální služby:

 • Zavřít bránu za 30 minut
 • Přírůstek obyvatelstva v obydlích
 • Ukončení stavění nebo zlepšení všech budov ve vlastnění (nelze během obklíčení)
 • Maximální záštita vojsk v garnizoně vlastnění (sloty výpomoci nejsou částí garnizony)
 • Okamžité ukončení přípravy osídlence (není možné během obklíčení)
 • Okamžité ukončení přípravy antišpionů (není možné během obklíčení)
 • Okamžité ukončení přípravy zrcadel (není možné během obklíčení)
 • Změna architektury Paláce panovníků
 • Uspořádaní budov ve vlastnění


Také můžete obdarovat jiné hráče animovanými dárky. Dobré nebo špatné – dle Vašeho výběru. Klikněte na městě hráče v království a vyberte bod menu „Poslat dary“.


Jak koupit Prémium: Stisknout tlačítko s truhlou v dolním levém panelu. Na záložce „Premium“ vybrat „Objednat“. Prémium působí 7 dnů. Kdykoliv jeho platnost se dá prodloužit.Jak koupit Globální služby Stiskněte tlačítko s truhlou v dolním levém panelu. Na záložce „Globální služby“ vyberte službu, kterou chcete získat a stiskněte „Objednat“. Některé služby platí určitou dobu, uvedenou v okně. Kdykoliv se dá prodloužit její platnost.


Jak koupit Lokální služby: Stiskněte tlačítko s truhlou v dolním levém panelu. Na záložce „Lokální služby“ vyberte vlastnění, pro které chcete získat službu, vyberte službu, kterou chcete získat tlačítkem „Objednat“. Některé „Lokální služby“ platí určitou dobu, uvedenou v okně. Kdykoliv se dá prodloužit jejích platnost.
Také některé z výše uvedených služeb je možné koupit přímo v okénku dialogu příslušné budovy. Například službu „Zavřít bránu za 30 minut“ - v okně uzavíraní brány.


Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
bl_pearl.jpg 28.4 kB 1 09-Jun-2010 15:12 Administrator
png
black.png 5.8 kB 1 10-Jun-2010 16:22 Administrator
png
flower.png 9.9 kB 1 10-Jun-2010 16:21 Administrator
png
giliotina_1.png 5.2 kB 1 10-Jun-2010 16:22 Administrator
jpg
glob1.jpg 79.2 kB 1 23-Aug-2010 16:31 Administrator
png
glob1cz.png 136.6 kB 1 08-Feb-2012 17:13 Administrator
png
glob2cz.png 136.9 kB 1 09-Apr-2012 10:59 Administrator
png
medal.png 8.6 kB 1 10-Jun-2010 16:21 Administrator
gif
money2.gif 7.6 kB 1 10-Jun-2010 16:23 Administrator
png
money_1.png 9.0 kB 1 10-Jun-2010 16:30 Administrator
png
pivo14.png 7.9 kB 1 10-Jun-2010 16:23 Administrator
png
pride_4.png 6.9 kB 1 10-Jun-2010 16:23 Administrator
jpg
temp.jpg 57.8 kB 1 25-May-2010 20:13 Administrator
jpg
temp5.jpg 97.1 kB 1 09-Jul-2010 18:57 Administrator
png
young_knight_light.png 8.7 kB 1 10-Jun-2010 16:24 Administrator
« This page (revision-97) was last changed on 24-Mar-2017 15:48 by Administrator