Kalkulačku boje se dá otevřít:

1. Tlačítkem nad garnizonou svého města
2. Tlačítkem nad garnizonou z okna špionáže nebo špionské zprávy

3. Z okna misí tlačítkem vpravo od útočící mise.

Pro to, aby bylo možné vypočítat výsledky boje, je lze si koupit 100, 1000 nebo 5000 sčítání bojů. Čim více sčítání kupujete ihned, tím levněji stojí 1 sčítání.


1. Při vyvolání kalkulačky ze svého vlastnění, u hráče status bránící se a do kalkulačky se nastavují:

 • vojska z tohoto jeho vlastnění
 • nacházející se ve vlastnění spojenci
 • obranná stavení
 • % ustoupení všech hráčů.


2.Při vyvolání kalkulačky během špionáže cizího vlastnění při dostatečné úrovni špionáže automaticky se nastavují pro úlohu obránce:
 • součet garnizóny + útočiště,
 • % ustoupení všech hráčů,
 • spojenci,
 • obranné budovy ve vlastnění, kde probíhá špionáž.

Špehující nebo prohlédající zprávu hráč vystupuje jako útočník.
Pro něho se nastavuje:
 • svoje garnizóna + útočiště z vlastnění, odkud hráč špehuje.

Hráč může měnit jakékoliv údaje. Pokud vybírá z komboboxu jiné vlastnění, jeho vojska budou změněna na existující v tom vlastnění.


3.Při vyvolání kalkulačky z okna misí, nastavují se vojska útočníka a jeho spojenců a vojska obránce :
 • garnizóna + útočiště,
 • obranné budovy,
 • nacházející se ve vlastnění nebo vojska spojenců ze strany obránce, která stihla k momentu boje,
 • % ustoupení hráčů.

Svoje barva hráče a jeho spojenců – zelená, protivníka a jeho spojenců - červená.


Dodatečně se vypočítávají:
 • ztráty všech hráčů v postavách;
 • celková hodnota ztrát ve zlatě podle průměrného tržního kurzu každého hráče útočníka a každého hráče obránce;
 • kolik a jakých zásob naloupí útočník (pokud zvítězí);
 • kolik stojí ukradené zásoby v ekvivalentu zlata;
 • zisk ve zlatě pro útočícího (naloupeno - ztráty). Pokud výsledek je pozitivní, výsledek se znakem +, pokud je negativní – se znakem -.
 • Kolik vojsk léčitelé mohli ještě vzkřísit, pokud by zbyl někdo a pokud nebyly použité protivzkříšující zaklínadla nebo artefakty (např. Amulet nekromanta 4. úrovně).

Bitva se propočítává jako střední číslo na základě 30 simulací a skutečný výsledek boje se může lišit.

Vyčíslení boje je možné uchovat a poslat jinému hráči.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
above_gar.jpg 109.8 kB 1 08-Nov-2010 14:25 Administrator
png
above_garcz.png 228.1 kB 1 03-Feb-2012 13:41 Administrator
jpg
calc.jpg 267.4 kB 1 08-Nov-2010 14:45 Administrator
png
calccz.png 545.5 kB 1 03-Feb-2012 16:26 Administrator
png
calccz2.png 393.4 kB 1 28-Mar-2012 09:49 Administrator
jpg
fr_mis.jpg 73.2 kB 1 08-Nov-2010 14:43 Administrator
png
fr_miscz.png 89.7 kB 1 03-Feb-2012 14:31 Administrator
« This page (revision-24) was last changed on 01-Jun-2012 14:16 by Administrator