První město #

Vaše první město je hlavní město. První město je možné rozvíjet do maximální z existujících úrovní - páté.

V jakémkoliv městě jsou 4 obce, v nichž také lze stavět budovy.
Města nemůžou být zabraná na rozdíl od vnějších vlastnění, která se mohou být zabrána znovu.

Hlavní město#

Hlavní město na rozdíl od jiných měst vždy má 51 buňku pro budovy.
Hlavní město odstranit není možné. Tam přicházejí veškeré odměny z questů. Existují určité budovy, které se staví jen v hlavním městě.
Status hlavního města lze přemístit, jestli si osvojíte vědu „Přenesení hlavního města“.
Souřadnice hlavního města kteréhokoli hráče lze uvidět, jestli dáte myší na jeho jméno v okně žebříčku nebo ve zprávách, po přidání ho do kontaktů.


Navigace po městech #

Dále podle osvojení vědy, můžete založit ještě 5 měst. Jejich rozsah bude záležet na poli, na něhož pošlete osídlence.
Proto při výběru místa pro nové město prozkoumejte pole v královstvích.

Nahoře okna vidíte název a souřadnice Vašeho vlastnění. Pokud se nacházíte v jednom z Vašich vlastnění, můžete se přemístit do jiného, jen vyberte ho z seznamu.

Úroveň města#

V jakémkoli novém městě zpočátku jsou 22 buňky. Podle zlepšení hlavní budovy - zvyšuje se počet buněk uvnitř městských hradeb. Maximálně však počet buněk možný pro toto pole, na kterém je postaveno město (kromě hlavního města).

Proto pro založení města vyšší úrovně – je nutné napřed prozkoumat pole pro zabydlení a posoudit město jaké úrovní může být založeno na tomto poli.

Maximální počet buněk ve městě je možné zvýšit pomocí vědy „Zvětšení města“. Po zvýšení vědou počtů buněk ve městě úroveň hlavní budovy se nemění.

Maximální Počet buněk ODDO
úroveň města
1 22 22
2 23 27
3 28 33
4 34 38
5 39 43

Teleportace města#

Svoje město spolu se budovami v obcích lze teleportovat na uvedené souřadnice. Pro to klikněte na volné buňce království, a v kruhovém menu zvolte příslušné tlačítko. Účelová buňka-cíl nesmí mít společné obce s jinými městy/vlastnictví. Cena služby činí 99 ČP. Při neúspěšném pokusu, ČP se také odečtou, proto před tím, než uděláte teleportaci prozkoumejte tuto buňku.

Teleportace je přístupná pouze po osvojení vědy Zemská správa.

Pokud při přenosu města dobývající budovy se objeví na buňkách s neodpovídajícími jím zásobami, takové budovy budou zničeny po upozornění.

Město se teleportuje okamžitě. Nelze teleportovat město, pokud se do příchozího útoku zůstalo méně než 6 hodin nebo pokud jsou vlastní příchozí/výchozí mise. Při teleportaci všechny výpomoci ve městě jsou anulovány, včetně výpomoce Starobylých. Pokud brána ve městě, které chcete přenést je otevřená, při teleportaci zavře okamžitě. První krát po teleportaci města brána se otevírá déle, pak jako obyčejně. Na serverech druhu Válka frakcí teleportovat město nelze.

Odstranění města#

Hráč může vyloučit jakékoliv své město, kromě hlavního města. Při odstranění města veškeré budovy a zásoby, které se nachází ve městě, po potvrzujícímu dialogu, budou vyloučeny také.
Vojsko, které se nachází ve městě, odchází při odstranění města s misí Útěk do nejbližšího města.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
city.png 0.7 kB 1 12-May-2010 14:53 Administrator
png
city_c.png 0.7 kB 1 12-May-2010 14:50 Administrator
jpg
poselok.jpg 142.6 kB 3 28-May-2010 18:41 Administrator
jpg
poselok_k .jpg 175.7 kB 1 17-Jul-2010 07:50 Administrator
png
teleport1cz.png 166.0 kB 1 26-Nov-2015 17:11 Administrator
png
teleport2cz.png 106.0 kB 1 26-Nov-2015 17:12 Administrator
png
teleport3cz.png 108.5 kB 1 26-Nov-2015 17:16 Administrator
png
towns.png 132.1 kB 1 26-Jan-2012 11:00 Administrator
« This page (revision-125) was last changed on 30-Nov-2015 14:00 by Administrator