Osídlenci se vypravují na prázdná pole v království s misí Kolonizace aby založili nové město.


Pro odeslání mise je třeba:

  • postava Osídlenec, připravený v budově Centrum kolonizace
  • dostatečná úroveň vědy Kolonizace
  • otevřená brána ve městě odesílání

Na rychlosti odesílání mise Kolonizace záleží počet startovných zásob, které budou bonusem při založení města. Čím menší rychlost, tím více startovných zásob.

V případě jestli pole, na které je odeslán osídlenec, není vhodné pro založení města nebo ne něm se nachází nějaký nevyšetřený objekt (Vnější vlastnění nebo zřícenina), tehdy Kolonizátor se vrátí s nezdarem mise. Můžete ho poslat opakovaně na jiné pole. Právě proto před osídlením je třeba Prozkoumat pole v království.
Při výběru terénu pro osídlení počítejte s bonusy terénu.


Dát název novému městu bude možné během prvního vstupu do města nebo uvnitř Hlavní budovy.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
col.jpg 79.4 kB 1 10-Jun-2010 12:24 Administrator
png
mesto.png 133.6 kB 1 06-Feb-2012 11:54 Administrator
« This page (revision-22) was last changed on 19-Nov-2012 14:08 by Administrator