Všechna zaklínadla, která se objevila v záložce zaklínadel z návyků, po jich použití mají dobu přípravy.

Po použití zaklínadla v záložce zaklínadel obrázek tohoto zaklínadla stává neaktivní, na na něm ve vynořujícím okénku je zobrazován časovač doby přípravy zaklínadla.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-3) was last changed on 08-Feb-2012 11:12 by Administrator