Jednoho ze svých spojenců lze jmenovat do funkce Zástupce.
Pro to je třeba vybrat ho v budově Diplomatický sbor v záložce Zástupce.

Zástupci můžete poskytovat nebo neposkytovat přístup k poště.

Zástupce bude:

 • vidět veškerá Vaše vlastnění, vstupovat v ně, vidět všechno, co vidí vlastník, kromě pošty, pokud vlastník nedal přístup dodatečně,
 • vidět veškeré zprávy, které byly určeny vlastníku, pokud vlastník označil háčkem „Ukazovat zprávy“ při jmenování Zástupce.
 • může řídit tržnicí,

On-line zástupce se nepovažuje on-linem vlastníka.
Vstup zástupce předchází povstání, ale neodvrací vyloučení účtu kvůli neaktivitě vlastníka.


Zástupce může vykonávat jakékoliv činy, stejně jako vlastník, kromě:
 • odstranění budov,
 • použití vědy „Přenesení hlavního města“,
 • výběru jiné specializace při existenci už vystudované,
 • vyloučení zpráv,
 • nemůže řídit záložkami v diplomatickém sboru - ani klanem, ani svazy,
 • odvolávat jakékoliv mise, včetně výpomoci, která stojí ve vlastnění nahrazovaného hráče.
 • odeslání misí výzkumu,
 • nákupu artefaktů a svitků,
 • odstranění hrdiny.

Přístup k pohledu na cizí království zástupce nemá. Proto nemůže iniciovat mise.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
36.png 9.1 kB 1 17-May-2010 13:38 Administrator
« This page (revision-27) was last changed on 11-Jul-2013 11:48 by Administrator