Mise Špionáž se dovoluje podívat na vlastnění protivníka. Iniciace mise se uskutečňuje z menu mapy království kliknutím na cizím vlastnění.

Pro odeslání mise je zapotřebí:

  • přítomnost špionů (trénují se v budově Gilda špionů)
  • dostatečný dosah působnosti špionů v souladu s vědou

Okno odeslání. Vybíráte množství posílaných Špionů. V komboboxu výběru vlastnění odeslání můžete vybrat jakékoliv vlastnění odeslání.

Špionáž není misí, nezobrazuje se v seznamu misí a nepodléhá omezení na počet misí. Děj se uskutečňuje okamžitě.

Při špionáži probíhá boj mezi Vašimi špiony a antišpiony protivníka.
Pokud v špehovaném vlastnění nejsou antišpioni – tehdy špioni dostanou 4 úroveň přístupu.
Jestli 100 špionů potkají odpor 10 antišpionů – v průměru zahyne 3 špiona a 1 antišpion.

V okamžíku zahájení boje porovnává se počet Vašich špionů a antišpionů nepřítele, stanoví se, jestli dostanete možnost momentálně prohlédnout momentku vlastnění hráče, pokud ano, tehdy s jakou úrovní přístupu (viz. tabuli níže).
4. úroveň – je nejvyšší. Máte přístup k veškeré informaci o vlastnění hráče.
3. úroveň – nemáte přístup k informaci o vojsku v útočišti, a o vojsku výpomoci v spojeneckých slotech, nemůžete vejít uvnitř budov.
2. úroveň – nemáte přístup k informaci o vojskách v garnizóně a vědě.
1. úroveň přístupu - můžete uvidět jen informaci o zásobách v bance vlastnění a počet a rozmístěni zaujatých budovami buněk.


Pravděpodobnosti získání úrovní přístupu podle převahy špionů nad antišpiony, v %:

není přístup 1. úroveň 2. úroveň3. úroveň4. úroveň
0% Špionů od antišpionů (antišpionů je velmi mnoho)70 30 00 0
50% Špionů od antišpionů (špionů 2krát méně)50 45 5 0 0
100% Špionů od antišpionů(síly jsou totožné) 2050 25 5 0
200% Špionů od antišpionů (špionů 2krát více) 0 10 25 60 5
400% Špionů od antišpionů (špionů 4krát více) 0 0 0 50 50

Zprávu špionáže je možné uložit ve zprávách.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
sp.jpg 76.5 kB 1 10-Jun-2010 12:27 Administrator
jpg
sp4.jpg 66.5 kB 1 10-Jun-2010 16:13 Administrator
png
sp4cz.png 164.6 kB 1 06-Feb-2012 11:39 Administrator
png
spcz.png 117.9 kB 1 06-Feb-2012 11:41 Administrator
« This page (revision-24) was last changed on 15-Aug-2012 10:18 by Administrator