Existuje dvě frakce - Temná a Světlá, a také pojetí „Odpadlík“, kdy hráč přijde o podporu své skupiny.

Světlí elfové a rytíři - jsou stoupenci Světlé frakce.
Temní elfové a démoni - jsou stoupenci Temné frakce.

Monstra nepatří k žádné frakci, nedá se dostat z nich frakční žebříček za žádných podmínek.


Odpadlík
Při útoku na jakékoliv vlastnění hráče své rasy (včetně vnějšího vlastnění) útočník stává na 7 dní odpadlíkem.
Veškerá vlastnění tohoto hráče se podepisují fialovou barvou v království.


Bonusy útoku podle rasy/frakce:
Při útoku na vlastnění své frakce u útočících vojsk se snímá -25 % útoku.
Při útoku na vlastnění své rasy u útočících vojsk se snímá -50% útoku.

Na odpadlíka mohou útočit hráči stejné rasy/frakce bez disbonusů útoku podle rasy/frakce.
Rasový bonus obrany rodné země nefunguje, když hráč je odpadlíkem.


Můžete ihned přestat být odpadlíkem pomocí starodávné magie černých perel. Klikněte na svém vlastnění a vyberte tlačítko „Zlepšit reputaci“. V otevřeném okně se objeví cena obřadu a varianty platby.

Žebříček
Za vítězství hráčů jedné frakce nad hráči jiné existuje zvláštní žebříček „Lojalita frakce“.
Lojalita frakce – je to hodnota zavražděných postav u hráčů z nepřátelské frakce (temní nebo světlí) nebo odpadlíků z jakékoliv frakce v ekvivalentně zlata. Body frakcí se započítávají jenom útočícím hráčům. Obráncům se nezapočítávají.

Při útoku na vlastnění, kde jako výpomoc stojí jiná frakce, pro útočící stranu frakce výpomoci se nepočítá, považuje se, že útok je na skupinu vlastnění.
Monstra, která jsou jako výpomoc – neovlivňují změnu skupinového žebříčku.


Pokud útok byl společný,každému se započítává tolik bodů, kolik zavraždil vojsk protivníka.
NAPŘÍKLAD:
Společně zaútočili:
10 postav elfa s útokem 1
100 postav rytíře s útokem 1
zabili u nepřítele 50 postav se zdravím 1 a s hodnotou 1 zlatý
Tehdy elf dostane 10 bodů, rytíř 40.


PŘÍKLAD řešení bonusů a frakčního řebříčku pro rasu Démony.

Rasa útočníkaRasa obránce Frakční bonus k útoku
útočníku
Frakční žebříček Bonus obrany rodné země
obránce
Démon Rytíř 0 + +25
Elf 0 + +25
Démon -50 - +25
Drou -25 - +25
Odpadlík 0 + 0Všechny odpovědi na frekventované otázky FAQ

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
advisor.png 29.6 kB 1 26-May-2010 13:09 Administrator
png
advisor_de.png 28.2 kB 1 26-May-2010 13:10 Administrator
png
advisor_dr.png 28.4 kB 1 26-May-2010 13:10 Administrator
png
advisor_h.png 28.9 kB 1 26-May-2010 13:10 Administrator
jpg
temp.jpg 84.9 kB 1 29-Oct-2010 13:00 Administrator
jpg
tempcz.jpg 20.2 kB 1 02-Feb-2012 09:53 Administrator
« This page (revision-71) was last changed on 21-Jan-2015 12:46 by Administrator