Vnější vlastnictví, ve kterém Hlavní budovy dobývá zvláštní zásobu - Černé perly.
Rychlost produkce činí 200 ČP na hodinu.

Grál se objevuje v náhodném místě na mapě a nahodile mění svou polohu jednou za 24 hodiny, v 20:00 serverového času. Stejně jako jiné vnější vlastnictví mý Grál omezenou dobu existence, kterou ze najít uvnitř Hlavní budovy nebo na ní.


Grál nemá bránu, tunel a proto lze na něho napást kdykoliv.

Vlastnění má 4 buňky, na kterých lze postavit Obranné a jiné budovy. Také lze stavit v obcích, stejně tak jako ve městě. Ale při přemístění Grálu všechny budovy a také budovy v obcích se bourají, vojska ve výpomoci se vracejí ve svá vlastnictví. Při přemístění Grál se stává neutrálním, vojska, která jsou v garnizónu se vracejí v nejbližší vlastnictví hráče s misí Útěk.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
grail.png 321.0 kB 1 30-Oct-2014 15:43 Administrator
« This page (revision-4) was last changed on 21-Jan-2015 15:59 by Administrator