Po vystoupení z města pomocí tlačítka „Vrátit se do království“ dostanete se do království. V dolní části okna vidíte mapu říše. V nadpisu okna stále vidíte název a souřadnice Vašeho města. Považuje se za aktuální zvolené město, a veškeré činnosti v království se uskutečňují vůči němu. To znamená "Z tohoto města".

Souřadnice království ve říši se určují dvěma číslicemi, například, 36-11, 36-11. Třetí číslice určuje pole v království. Abyste mohli přejít do království s takovými souřadnicemi – použijte navigaci. Království s vaším aktuálním vlastněním se označuje na mapě říše červeným čtvercem. Království se všemi ostatními Vašimi vlastněními jsou označeny žlutými čtverci.


Pole uvnitř království, na nichž stojí města a jiná vlastnění, také mají číslo, abyste jej uviděli, stiskněte tlačítko nahoře vpravo „Ukázat úrovně budov/síť/buňky“.


Bonusy terénu
Každé pole v království má svůj terén. Každé území má určité bonusy nebo disbonusy:


Můžete je vidět, jestli klikněte myší na jakémkoli poli na mapě království a stiskněte tlačítko „Informace o terénu“:

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
Bonus_terrain.jpg 75.1 kB 1 16-Jan-2011 11:18 Administrator
png
Bonus_terrain.png 41.5 kB 1 29-Oct-2010 14:47 Administrator
jpg
bonus_ter.jpg 75.9 kB 1 29-Oct-2010 14:49 Administrator
png
button_map.png 9.5 kB 1 28-May-2010 15:42 Administrator
jpg
demon.jpg 38.7 kB 1 28-May-2010 14:44 Administrator
jpg
drow.jpg 38.1 kB 1 28-May-2010 14:44 Administrator
jpg
elf.jpg 44.1 kB 1 28-May-2010 14:44 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 06-May-2010 22:07 Administrator
png
grain.png 4.4 kB 1 06-May-2010 22:08 Administrator
jpg
human.jpg 42.0 kB 1 28-May-2010 14:44 Administrator
png
infopoust.png 125.8 kB 1 14-Feb-2012 16:58 Administrator
png
infoter.png 145.4 kB 1 14-Feb-2012 16:57 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 06-May-2010 22:08 Administrator
jpg
kar.jpg 116.7 kB 5 20-Jul-2010 18:08 Administrator
jpg
kar2.jpg 53.4 kB 1 28-May-2010 15:04 Administrator
jpg
map.jpg 56.0 kB 1 28-May-2010 15:37 Administrator
png
navigace.png 483.4 kB 1 15-Feb-2012 09:41 Administrator
png
sit.png 41.5 kB 1 14-Feb-2012 17:00 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 06-May-2010 22:08 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 06-May-2010 22:08 Administrator
« This page (revision-59) was last changed on 27-Mar-2012 13:21 by Administrator