Vnější vlastnění, v němž hlavní budova získává zvláštní zásobu - černé perly. Jezera mají omezenou dobu existence, informaci o ní se dá uvidět uvnitř hlavní budovy nebo na budově.


V slaném jezeru nejsou ani brána, ani tunel, proto na vlastnění se dá zaútočit v jakýkoliv okamžik.

Ve vlastnění jsou 4 buňky na létajícím ostrově, kde se dá postavit obranné a jiné budovy. Také je možné stavět obce, jako ve městě.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
jezero.jpg 124.0 kB 1 31-Jan-2012 16:22 Administrator
« This page (revision-17) was last changed on 03-Apr-2012 09:08 by Administrator