Lom - vnější vlastnění, v němž se těží Kámen

Zlatá žíla - vnější vlastnění, v němž se těží Zlato

Štola - vnější vlastnění, v němž se těží Železo


V Šachtách se nesmí stavět budovy. Od počátku je tam jenom Hlavní budova a Zanechaná gilda kupců. Pro vývoz zásob z Šachty je třeba připravit kupce v Zanechané gildě kupců. Jestli je třeba více kupců – zlepšete tuto budovu o tolik úrovní, kolik Vy potřebujete, ale nevíce než 7.
V Šachtách také je Tunel – je to analogie městské brány, včetně automatického otevírání za 7 dní a nocí od posledního přihlášení, až na to, že budovy v Šachtě kvůli uzavřenému tunelu za 3 dní a nocí se nepoškozují, poněvadž jsou za hradbami.
Tunel se otevírá 5 minut, zavírá se 6 hodin.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
Dul.png 632.6 kB 1 15-Feb-2012 10:26 Administrator
png
lom.png 661.1 kB 1 15-Feb-2012 10:27 Administrator
png
lom1.png 661.1 kB 1 15-Feb-2012 10:28 Administrator
png
stola1.png 643.6 kB 1 15-Feb-2012 10:36 Administrator
png
zila.png 676.1 kB 1 15-Feb-2012 10:28 Administrator
jpg
жила.jpg 153.9 kB 1 09-Jun-2010 17:06 Administrator
jpg
карьер.jpg 153.5 kB 1 09-Jun-2010 17:10 Administrator
jpg
штольня.jpg 139.0 kB 1 09-Jun-2010 17:10 Administrator
« This page (revision-19) was last changed on 15-Feb-2012 10:38 by Administrator