Mise Přemísťování zásob dovoluje převážet zásoby mezi svými městy.
Iniciace mise probíhá z menu mapy království při kliknutí ne svém aktuálním městě.

Čím pomaleji vyberete rychlost, tím levněji bude stát mise.

Pro odeslání mise je třeba:

  • přítomnost kupců v budově Gilda kupců
  • otevřená brána nebo tunel ve vlastnění odeslání a ve vlastnění určení

Odvolání. Misi „Přemísťování zdrojů“ nelze odvolat.

Smrt kupců. S pravděpodobností 3% kupci mohou zahynout po převezení zásob. Náklad bude dopraven neporušený a nepoškozený.

Zvláštnosti interface. Nasměřuje na budovu uvidíte ve vynořujícím okně kolik kupců je připraveno v budově, kolik z nich se nachází ve městě, ale ne na cestě.


PŘÍKLADY: Jestli kupec převážel zásoby z Vašeho města do Vašeho dolu, a dol byl zabraný – kupec nedopraví zásoby protivníku, a vrátí se k Vám do města se zásobami. Dostanete zprávu o tom, že kupec nenašel cíl pro doručení.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
kup.jpg 119.7 kB 1 22-Jul-2010 16:54 Administrator
png
kupec.png 127.4 kB 1 06-Feb-2012 12:16 Administrator
jpg
move_resourses.jpg 78.3 kB 1 10-Jun-2010 10:59 Administrator
png
prevestzas.png 129.0 kB 1 06-Feb-2012 12:10 Administrator
« This page (revision-26) was last changed on 06-Feb-2012 14:18 by Administrator