Ne všechny objekty se dá vidět neozbrojeným okem. Vnější vlastnění a Zříceniny a Stonehenge nejsou viditelné pokud Vaši výzkumníci je neobjeví. Grál mohou vidět všichni hráči v okamžiku jeho objevení na mapě.
Informaci o Vnějších vlastněních výzkumníci poskytnou jenom Vám a jiní hráči, dokud neprozkoumají pole a nedostanou zprávu od svých výzkumníků – jako dříve nebudou vědět o rozmístění Vnějších vlastnění.

Vnější vlastnění – to jsou Lom, Štola, Zlatá žíla, Důl, Slané jezero a Grál.

Lom, Štola a Zlatá žíla jsou pod zemí, mají podobné chování, proto se dá je pojmenovat společným názvem - Šachty.
Doly jsou pod zemi, ale mají mnoho volných buněk, na nichž se dá stavět budovy.
Slané jezero - je to létající ostrov, má 4 buňky pro stavbu budov, a vlastní obce.
Grál - to je magická sféra, která má 4 buňky pro stavění budov a vlastní obce.

Loupež
Vnější vlastnění se dá loupit vždy.
Při loupeži vnějšího vlastnění se vydírá jen 50% zásob nebo obyvatelstva.

V Šachtách a Dolech je analogie městské brány - tunel. Otevírá se 5 minut, zavírá se 6 hodin. Zrychlit zavírání tunelu za ČP není možné.

V Slaných jezerech a Grálu není ani brána, ani tunel.

Dobytí vlastnění
Dobývat vnější vlastnění se dá jenom po osvojení vědy Vnější vlastnění.
Pokud ve vnějších vlastněních jsou postaveny obranné budovy, před dobytím je třeba zničit. Jinak dobytí vlastnění se neuskuteční.
Při úspěšném ovládnutí vnějším vlastněním, pokud tam jsou nějaké budovy, ničí se budovy 1. úrovně a částečně vyšší.

Vnější vlastnění a Zříceniny – mohou se objevovat na jakýchkoli volných buňkách v kdykoliv. Proto má smysl zkoumat pole opětovně!

Odmítnutí vlastnění
Můžete se odříci Vašeho vlastnění z menu pro vlastnění v království. Přičemž vojska se nacházející ve vlastnění opustí ho s misí Útěk do nejbližšího města.

Útěk
Trvání mise je jako při bojové misi s velkou rychlostí. Žádné bonusy/ disbonusy nezmění dobu trvání této mise.
Odměna oddílu pro misi Útěk není zapotřebí. Zlato na plat vojska z vlastnění také neberou. Proto část vojsk, kvůli nedostatku platu na dobu mise – dezertuje.

Doba existence vlastnění
Dobu existence vnějšího vlastnění, kromě slaného jezera a Grálu, se dá zvýšit o 30 dnů.
Přičemž cena za každé prodloužení stejného vnějšího vlastnění bude růst v geometrické řadě.
První prodloužení bude stát 200 ČP. Druhé prodloužení 400 ČP. Třetí prodloužení 800 ČP atd.

Při zřícení vlastnění vojska, které se v něm nachází, směřují do nejbližšího vlastnění nebo do Hlavního města s misí Útěk.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
Dul.png 31.5 kB 1 14-Feb-2012 16:48 Administrator
png
Gral_cz.png 35.6 kB 1 04-Nov-2014 13:55 Administrator
png
Lom.png 31.4 kB 1 14-Feb-2012 16:48 Administrator
png
dul.png 65.1 kB 1 11-Apr-2012 16:22 Administrator
png
jezero1.png 64.3 kB 1 11-Apr-2012 16:35 Administrator
jpg
kar.jpg 38.8 kB 1 14-Dec-2010 17:53 Administrator
jpg
kop.jpg 38.5 kB 1 14-Dec-2010 17:53 Administrator
png
lom.png 63.4 kB 1 11-Apr-2012 16:21 Administrator
png
mine_gate_open.png 61.5 kB 2 18-Jan-2011 18:06 Administrator
jpg
sht.jpg 37.2 kB 2 14-Dec-2010 17:53 Administrator
jpg
sol.jpg 40.4 kB 1 14-Dec-2010 17:54 Administrator
png
stola.png 67.2 kB 2 11-Apr-2012 16:22 Administrator
png
stola1.png 61.4 kB 1 11-Apr-2012 16:26 Administrator
png
stola2.png 61.4 kB 1 11-Apr-2012 16:27 Administrator
jpg
zhila.jpg 38.6 kB 1 14-Dec-2010 17:54 Administrator
png
zila.png 59.4 kB 2 11-Apr-2012 16:27 Administrator
png
zila1.png 59.4 kB 1 11-Apr-2012 16:28 Administrator
png
zila3.png 64.3 kB 1 11-Apr-2012 16:34 Administrator
« This page (revision-42) was last changed on 27-Jan-2015 14:28 by Administrator