Ve hře MyLands existuje partnerský referální systém.

Můžete pomoct známým a přátelům se přihlásit po Vašemu personálnímu partnerskému hyperlinku a získat procento z jejich plateb ve hře.
Můžete rozmístit banner nebo informaci o hře na své webové stránce a vydělávat si na tomto.

Platba se uskutečňuje na za kliky a ne za přihlášení, a za peníze, které utratí Vaši referáli na nákup herních služeb. Referáli - jsou to uživatelé, kteří se přihlásili přes Vaš hiperlink.
Statistika: asi 10% ze všech uživatelů, kteří se přihlásili, začínají utrácet peníze už v první 14 dní.

Vejděte na portál, stiskněte tlačítko „Finanční účet“ , záložka „Partnerský program“.
Zde je uveden Váš personální partnerský hyperlink a kdykoliv si můžete prohlédnout statistiku po platbách Vašich referálů.V partnerském hyperlinku po symbolu „rovná se“ je uvedeno Vaše osobní číslo. Například na tomto obrázku — je to 5.


Jak rozmístit hyperlink na své webové stránce?#


Pro rozmístění hyperlinku na hru na Vaší webové stránce, umístěte text hyperlinku, uvedený níže, nahraďte text na "VAŠE UNIKÁTNÍ ČÍSLO" za Vaše osobní číslo (toto je číslo z Vašeho partnerského hyperlinku po znaku „=“). :

  <a href="http://mlgame.cz/?bonus=VAŠE UNIKÁTNÍ ČÍSLO&state=register">MyLands - Nejlepší browser hra 2010! </a>

Jak rozmístit banner na své webové stránce?#

Pro rozmístění banneru umístěte na své stránce kod banneru, nahraďte text „VAŠE UNIKÁTNÍ ČÍSLO“ za vaše osobní číslo (oto je číslo z Vašeho pertnerského hyperlinku po znaku „=“). Příklady bannerů pro rozmístění viz dole, kódy jsou uvedeny pod každým z nich.
NAPŘÍKLAD, jestli Vaše osobní číslo 18664, a chcete rozmístit banner 200x200, tedy rozmísťujete na své stránce:


Jak se dá spočítat svůj příjem?#

Procento se Vám připočítává z příjmu hry po referálu sumárně po všech serverech, kde hraje. Pod příjmem hry se rozumí rozdíl mezi tím, co referál utratil na hru (na předplatné a na placené služby) a tím, co získal ve hře na všech serverech. Totiž, pokud v určité 24 hod celkový počet ČP, utracených Vaším referálem na služby ve hře větší, než ním získaných ve hře ČP, dostáváte za tyto 24hod procento z tohoto rozdílu.

Dostáváte 10% ze zisku po referálu.Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
540x90.jpg 22.2 kB 1 14-Sep-2010 15:48 Administrator
jpg
Banner468x60.jpg 16.2 kB 1 14-Sep-2010 15:46 Administrator
jpg
Banner600x90.jpg 16.7 kB 1 14-Sep-2010 15:48 Administrator
jpg
Banner600x90_2.jpg 38.7 kB 1 14-Sep-2010 15:48 Administrator
jpg
Banner600x90_h.jpg 18.7 kB 1 14-Sep-2010 15:49 Administrator
jpg
Banner600x90_h_2.jpg 19.3 kB 1 14-Sep-2010 15:49 Administrator
jpg
banner120x600.jpg 49.7 kB 1 14-Sep-2010 15:52 Administrator
jpg
banner120x600_h.jpg 50.8 kB 1 14-Sep-2010 15:52 Administrator
jpg
banner160x600.jpg 44.0 kB 1 14-Sep-2010 15:53 Administrator
jpg
banner160x600_h.jpg 50.8 kB 1 14-Sep-2010 15:53 Administrator
jpg
banner200x200.jpg 50.9 kB 1 14-Sep-2010 15:52 Administrator
jpg
banner200x200_h.jpg 50.8 kB 1 14-Sep-2010 15:52 Administrator
jpg
banner200x333.jpg 34.4 kB 1 14-Sep-2010 15:44 Administrator
jpg
banner250x250.jpg 51.0 kB 1 14-Sep-2010 15:52 Administrator
jpg
banner250x250_h.jpg 50.8 kB 1 14-Sep-2010 15:52 Administrator
jpg
banner300x250.jpg 50.2 kB 1 14-Sep-2010 15:52 Administrator
jpg
banner300x250_h.jpg 50.0 kB 1 14-Sep-2010 15:52 Administrator
jpg
banner468x60.jpg 50.6 kB 1 14-Sep-2010 15:52 Administrator
jpg
banner500x100_v2.jpg 20.3 kB 1 14-Sep-2010 16:25 Administrator
jpg
banner500x350.jpg 77.4 kB 1 14-Sep-2010 15:46 Administrator
jpg
banner600x90_fin2.jpg 38.7 kB 1 14-Sep-2010 15:48 Administrator
jpg
banner700x80.jpg 36.4 kB 1 14-Sep-2010 15:51 Administrator
jpg
banner728x90.jpg 51.0 kB 1 14-Sep-2010 15:52 Administrator
jpg
banner728x90_h.jpg 50.8 kB 1 14-Sep-2010 15:52 Administrator
png
partner111.png 274.5 kB 1 10-Feb-2012 11:36 Administrator
png
partner556.png 126.9 kB 1 03-Sep-2013 10:35 Administrator
jpg
refer.jpg 101.8 kB 1 14-Sep-2010 16:46 Administrator
png
refer1.png 111.0 kB 1 10-Feb-2012 11:41 Administrator
« This page (revision-71) was last changed on 24-Mar-2017 15:53 by Administrator