Pro osvojeni vědy je třeba:
- postavit budovu nebo několik budov laboratoří alchymistů
- v okně věd si zvolit vědu pro osvojení

Okno věd#

Vejít do okna věd se dá pomocí tlačítka „Věda“.

Jestli se věda neosvojuje (není vybrána nebo nemáte vědce) tlačítko stává červené.

Vědci potřebují Vaši pomoc#

Jestli nějaká věda potřebuje Vaši účast pro ukončení procesu, tlačítko stává zelené. V tomto případě je třeba vejít do okna věd, najít vědu, svítící se zelenou a kliknout na ni. Objeví se okno, kde bude napsáno, co je třeba pro ukončení osvojení vědy.
PŘÍKLAD: Vaši vědci si osvojili vědu Vojín do 2. úrovně.
Tato věda dává možnost cvičit vojíny 2. úrovně, kteří mají zlepšeny vlastnosti a dražší hodnotu přípravy.
Ale předem je třeba zlepšit vojáky předcházející úrovně, kteří jsou vám podřízení, do stávající úrovně a zaplatit hodnotu zlepšení. Vědci nemohou bez vás splnit tento čin.
Pro pomoc vědcům od vás se vyžaduje: vejít do okna věd a kliknout na piktogram blikající vědy, dát souhlas k zaplacení spočítaného počtu zásob. Zlepšení probíhá ihned.
Hodnota zlepšení záleží na počtů vojáků, kteří jsou vám podřízení — čím více vojáků máte, tím výšší bude hodnota zlepšení. Při zlepšení se bere v úvahu počet vojínů ve všech Vašich městech, ve všech misích, objednání ve všech budovách a vojska ve vzkřišovateli. Pokud nemáte vojíny, hodnota zlepšení se rovná nule.

Hodnota zlepšení bude sepsána ze skladišť toho vlastnění, které je vybráno ve vypadávajícím seznamu vlastnění v moment potvrzení. Pokud se nacházíte ve městě s nedostatečným pro zlepšení počtem zásob — zkuste přejít do jiného města a provést zlepšení odtud. Pokud nemáte v tento okamžik potřebný počet zásob pro zaplacení, můžete zlepšit vojska později. V tomto případě nebudete moci osvojovat další úroveň této vědy, dokud neuskutečníte zlepšení. Ale můžete mít několik _různých_ věd, očekávajících Vašeho povolení.
Také můžete snížit hodnotu zlepšení, zničením části vojsk toho druhu, který zlepšujete.

Rychlost získání vědy#

Jednotky vědy se získávají z Laboratoře alchymisty ve vašich vlastněních, takže věda je společný zdroj pro všechna vlastnění. Čím více je budov, tím je rychlejší osvojení vědy.

Rychlost získání vědy může ovlivňovat:

  • Bonus obce, který se dá uvidět uvnitř laboratoře alchymisty. Používá se ke každé budově zvlášť.
  • Bonus Starodávné magie, který se také dá uvidět uvnitř laboratoře alchymisty. Používá se ke každé budově zvlášť. Jestli bonus působí – piktogram objednávky služby spolu s rychlostí získání se svítí zelenou.
V okně věd bude napsáno "Starodávná magie je aktivní".
Poznámka: Jelikož bonusy obce a Starodávné magie se používají ke každé budově (rychlost získání budovy se násobí bonusem a zaokrouhluje se do celého čísla), proto SE NESMÍ sčítat rychlost získání každé budovy a násobit bonusem – čísla se nebudou shodovat.
  • Bonus podle questu - odměna. Tehdy se dá je uvidět v okně věd. Přidává se k celkové částce.Popis věd a Specializací.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
3.png 39.0 kB 1 15-Feb-2012 16:32 Administrator
jpg
BonusChZh.jpg 62.8 kB 3 06-Jan-2011 16:40 Administrator
png
Screenshot-1.png 55.3 kB 1 11-Apr-2012 14:34 Administrator
png
Screenshot-2.png 59.6 kB 1 11-Apr-2012 14:38 Administrator
png
Screenshot-8.png 69.8 kB 1 11-Apr-2012 14:33 Administrator
png
button_science.png 9.1 kB 1 21-Oct-2010 18:24 Administrator
png
button_science_green.png 8.6 kB 1 21-Oct-2010 18:24 Administrator
png
button_science_red.png 8.7 kB 1 21-Oct-2010 18:24 Administrator
png
knowledge.png 2.0 kB 1 21-Oct-2010 18:24 Administrator
jpg
poselok.jpg 61.2 kB 2 06-Jan-2011 16:42 Administrator
jpg
poselokcz.jpg 19.0 kB 1 30-Jan-2012 18:25 Administrator
jpg
q1.jpg 59.6 kB 1 21-Oct-2010 18:24 Administrator
jpg
q2.jpg 50.8 kB 1 06-Jan-2011 16:45 Administrator
png
starmagie.png 181.7 kB 1 15-Feb-2012 15:53 Administrator
png
starmagieactiv.png 37.9 kB 2 15-Feb-2012 16:24 Administrator
png
starmagieactiv1.png 37.9 kB 1 15-Feb-2012 16:25 Administrator
« This page (revision-35) was last changed on 11-Apr-2012 15:43 by Administrator