Vědy#Brána. Po osvojení vědy Brána získáváte možnost otevřít bránu ve městě.
Zkoumání obcí. Otevírá buňky se zásobami a cizí budovy v obcích. Dovoluje stavět budovy v obcích
Stavebnictví. Dovoluje naraz stavět a zlepšovat od 1 do několika budov, záleží na úrovni vědy
Terraformování. Dovoluje stavět budovu Terraformer
Oprava. Dovoluje opravovat od 1 do několika budov najednou, záleží na úrovni vědy
Řízení misí. Dovoluje posílat několik misí najednou
Vnější vlastnění. Dovoluje mít několik vnějších vlastnění


Po osvojení 1. úrovně vědy můžete postavit budovu, ve které je možné cvičit postavu příslušného vědě druhu. Po zlepšení jakékoli vojenské vědy do 2. a vyšší úrovně je nutně zaplatit rozdíl v hodnotě další a následující úrovně pro nacházející a přepravující postavy tohoto druhu (včetně těch, kteří jsou na cestě). Platbu se dá uskutečnit z kteréhokoliv vlastnění. Zásoby se odečtou z vlastnění, ve kterém se nacházíte nebo které je vybráno ve vyskytujícím seznamu vlastnění.

Nosič.
Vojín.
Jezdec.
Létající.
Lukostřelec.
Léčitel.
Žoldnéř.
Mág.


Tyto vědy pomáhají se zachránit nebo poskytují možnost postavit ochranné budovy.

Úkryt. Po osvojení úkryt nevyžaduje Vašeho zásahu. Princip činu je jednoduchý: počet zásob v horním panelu se rovná objemu úkrytu, nedá se vyloupit. Objem úkrytu záleží na úrovní vědy Úkryt a je uveden v hlavní budově, v nápovědě k počtu zásob v horním panelu a v nápovědě ke vědě Úkryt. Zásoby na Tržnici NEJSOU chráněny úkrytem.
Útočiště. Dovoluje schovávat Vaše vojska v útočišti
Věže. Dovoluje stavět budovu Věž
Opevnění. Dovoluje stavět budovy Opevnění
Magické věže. Dovoluje stavět budovu Magická věž
Diplomacie. Dovoluje stavět budovu Diplomatický sbor. Dovoluje uzavírat svaz s několika hráči, podle úrovně vědy
Klany. Dovoluje vstupovat do klanu. Dovoluje vytvářet klan
Chám. Dovoluje stavět budovu Chrám
Vzkříšení. Dovoluje stavět budovu Vzkříšovatel
Klanové hrady. Umožňuje klanům vlastnit Klanové hrady

Po osvojení jakékoliv vědy, uvedené níže, budete moci postavit budovu příslušného druhu.

Tržnice. Dovoluje stavět budovu Tržnice. Dovoluje obchodovat s trhy v závislosti na úrovni vědy, v jednom království nebo které se nachází v rozsahu několika království
Kupectví. Dovoluje stavět budovu Gulda kupců. Dovoluje připravovat Kupce
Špionáž. Dovoluje stavět budovu Gilda špionů. Dovoluje provádět špionáž v cizích vlastněních v rozsahu několika království.
Antišpionáž. Dovoluje stavět budovu Gilda antišpionů. Dovoluje připravovat Antišpiony
Pozorování. Dovoluje stavět budovu Věž vizionářů. Dovoluje špehovat cizí mise v rozsahu několika království
Zrcadlení. Dovoluje stavět budovu Věž zrcadel. Dovoluje připravovat Zrcadla
Kartografie. Dovoluje stavět budovu Expediční sbor. Dovoluje zkoumat okolí v rozsahu několika království.
Kolonizace. Dovoluje stavět budovu Centrum Kolonizace. Dovoluje vlastnit několik měst


Zabezpečují dodatečná pohodlí a výhody.

Zvětšení skladišť. Zvyšuje kapacitu skladišť
Zemská správa. Dovoluje stavět různé budovy na buňkách se zásobami

Přemístění Hlavního města#

Pro přemístění Hlavního města osvojte si příslušnou vědu. Potom klikněte na osvojenou vědu, objeví se menu tam si vyberete město, kam chcete přemístit Hlavní město. A hotovo. Hlavní město je přeneseno do jiného města. Toto město může být jakékoli úrovně, dokonce i první. Při přenesení tam hlavního města – v něm stanou přístupny 51 buňka. Maximální úroveň hlavní budovy se nemění, zůstává stejnou jako před přemísťováním. Může být 51 buňka ve městě s hlavní budovou 2. úrovně.
Město, které předtím mělo 51 buňku jako hlavní, teď bude mít tolik buněk, kolik je může podle terénu a podle úrovně hlavní budovy. Kvůli tomu, že buněk stane v tomto (teď už obyčejném městě) měně, než bylo, budovy z neexistujících buněk se zmizí. Zmizí také i budovy, které mohou být pouze v hlavním městě (např., Diplomatický sbor), budete moci je postavit v novém Hlavním městě.
Vojska starobylých, pokud stali v bývalém Hlavním městě – tam zůstanou.

Státní pokladna. Zmenšuje plat vojskům
Zvětšení města. Rozšiřuje hranice zvoleného města na 1 buňku, ale ne více, než do 43 buněk ve městě. Úroveň Hlavní budovy se nemění po zvětšení vědou počtů buněk ve městě.
Pro rozšíření jakéhokoli města o 1 buňku, osvojujete si vědu, věda stává naplněnou. Potom stlačíte na naplněnou vědu, a v objevujícím se seznamu vybíráte město, ve kterém se uskuteční rozšíření. To je všechno, v tomto městě se dodala jednotka uvnitř městských hradeb.
Podle přání můžete tento postup opakovat tolik krát, na kolik buněk chcete rozšířit města. Každá bude stát 25 000 vědy.

Technologie těžby. Zvyšuje získání všech budov, získávajících zásoby o určité %.
Vojenská příprava. Zvyšuje rychlost výcviku všech vojsk na určité %.

Věda Řízení hrdinů Dovoluje najímat hrdiny a rozvíjet je do 12. úrovně. Čím vyšší je úroveň, tím více hrdinů může mít hráč. Počet slotů pro hrdiny v útočišti se rovná počtu možných pro nájem hrdinů podle vědy Řízení hrdinů.

Věda Mistrovství hrdinů Maximální úroveň hrdiny se záleží na vědě Mistrovství hrdinů. Bez osvojení této vědy úroveň hrdiny může být maximálně 12. Po dosažení maximální úrovně dle vědy, zkušenost se přestává růst.


Věda Dobytí hrdinů Dovoluje stavět budovu Temnice.


Věda Tábor Věda Tábor dovoluje hrdinovi utáboření. To znamená posílat hrdinu do mise utáboření. Z úrovní vědy se roste počet táborů, který hráč může mít současně.


Věda Alchymie
1. Dovoluje zlepšovat budovy a artefakty
2. Dovoluje loupit krystaly a runy
3. Dovoluje provádět runické rituály


Jednotky vědy v postupu osvojení se dá přehodit na jinou vědu. Zbytek osvojených navíc potřebných jednotek ze ztrácí.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
BonusChZh.jpg 62.2 kB 1 27-Aug-2010 17:34 Administrator
png
add_cell.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:29 Administrator
png
alchemy.png 6.2 kB 1 23-Aug-2012 17:04 Administrator
png
anty_espionage.png 1.6 kB 1 08-Jul-2010 15:29 Administrator
png
anty_observation.png 1.6 kB 2 08-Jul-2010 17:34 Administrator
png
army_management.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:29 Administrator
png
building.png 1.6 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
building_on_resources.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
button_science.png 9.1 kB 1 09-Jun-2010 16:57 Administrator
png
button_science_green.png 8.6 kB 1 21-Jul-2010 16:37 Administrator
png
button_science_red.png 8.7 kB 1 21-Jul-2010 16:37 Administrator
png
camps.png 2.3 kB 1 31-Jan-2012 14:38 Administrator
png
capital.png 2.9 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
cartography.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
castles.png 3.5 kB 1 17-Sep-2013 11:36 Administrator
png
cavalry.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
clans.png 2.5 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
colonization.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
diplomacy.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
empty_science.png 4.1 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
espionage.png 1.5 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
flyer.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
fortification.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
gate.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
jpg
glob1.jpg 80.3 kB 1 23-Aug-2010 16:50 Administrator
png
healer.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
heroes.png 6.8 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
heroes_skill.png 6.0 kB 1 31-Jan-2012 14:37 Administrator
png
hiding_place.png 1.7 kB 2 08-Jul-2010 16:42 Administrator
png
knowledge.png 2.0 kB 1 12-May-2010 14:48 Administrator
png
labour_service.png 6.3 kB 1 14-Oct-2010 14:52 Administrator
png
mage.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
magic_tower.png 1.6 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
market.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
melee.png 2.0 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
merchant.png 3.2 kB 2 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
military_service.png 6.4 kB 1 14-Oct-2010 14:51 Administrator
png
miner.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
observation.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
outer_estates.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
jpg
poselok.jpg 60.7 kB 1 23-Aug-2010 16:55 Administrator
png
prison.png 1.7 kB 1 31-Jan-2012 14:38 Administrator
jpg
q1.jpg 59.6 kB 1 23-Aug-2010 16:50 Administrator
png
range.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
repairing.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
resurrector.png 6.0 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
scavenger.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
sectors.png 1.5 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
shelter.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
jpg
spec.jpg 111.2 kB 1 23-Sep-2010 12:30 Administrator
png
spec_architect.png 19.9 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_benefactor.png 21.5 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_cleric.png 20.0 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_defender.png 20.4 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_empty.png 20.4 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_miner.png 20.6 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_trader.png 20.4 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
storehouse_improvement.png 1.5 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
temple.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
terraforming.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
tower.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
treasury.png 2.2 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
« This page (revision-143) was last changed on 10-Feb-2015 16:09 by Administrator