V jakémkoli městě jsou 4 obce, v nichž bude také možné stavět budovy po zlepšení hlavní budovy do maximální úrovně, otevření brány a osvojení vědy „Zkoumání obcí“.

V obcích dobývající budovy pracují rychleji o 30% (bonus obce), než postavené uvnitř městských hradeb. Ale o obce kromě Vás usilují Vaše nejbližší sousedé po království.
Pokud jsou města na hranicích různých království, jejich obce nejsou společné a neovlivňují se navzájem.

PŘÍKLAD: Na obrázku ve městě v buňce 14 (777) jsou společné obce s městem v buňce 6 (Nová Rudňa)
Ostatní obce město dělí v buňce 14(777) s buňkami 4,5,6,13,15,22,23,24.

Jestli někdo postavil budovu ve společné obci, tato budova se bude odrážet červenou barvou v sousedních městech, pro něž je tato obce společná.

PŘÍKLAD: Budovy města z buňky 6 (Nová Rudňa) jsou zobrazeny červenou barvou ve městě z buňky 14(777)

Toto nepřekáží Vám postavit budovu v této obci na volné buňce. Zároveň vaše budovy se budou odrážet u souseda taky červenou barvou.

Budovy v obcích mohou být zničeny misí Zničení budov v obcích.
Budovy uvnitř městských hradeb se nedá zničit.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
in_city.jpg 100.4 kB 1 17-Nov-2010 14:09 Administrator
jpg
in_city2.jpg 213.4 kB 1 17-Nov-2010 14:09 Administrator
png
in_city2cz.png 871.0 kB 1 14-Feb-2012 16:21 Administrator
png
in_citycz.png 409.6 kB 1 14-Feb-2012 16:10 Administrator
png
obec.png 395.8 kB 1 14-Feb-2012 16:02 Administrator
jpg
on_map.jpg 111.5 kB 1 17-Nov-2010 14:09 Administrator
jpg
pos1.jpg 123.1 kB 1 10-Nov-2010 15:11 Administrator
jpg
pos2.jpg 88.7 kB 1 10-Nov-2010 15:11 Administrator
jpg
poselok.jpg 142.6 kB 1 15-Oct-2010 18:42 Administrator
jpg
poselok_k .jpg 175.7 kB 1 15-Oct-2010 18:42 Administrator
« This page (revision-28) was last changed on 07-Aug-2015 13:47 by Administrator