Specializace#

Specializace u hráče může být jenom jedna. Rozhodujete, jaký směr si zvolíte a budete ho rozvíjet.
POZOR! Výběr druhé specializace stornuje první.
Osvojení specializace přisvojuje vám visačku této specializace, která se bude odrážet ve Vašich vlastněních. Každá specializace dává bonusy v určité sféře.

Specializace Obchodník 1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň
Zmenšení tržního poplatku, %: 2 5 9
Zvýšení poplatku krámků o: 0.01 0.02 0.03


Specializace Klérus 1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň
Zvýšení % vzkříšení v budově Vzkříšovatel (%): 1 3 5
Zmenšení doby přípravy Léčitelů o %: 50 60 70


Specializace Horník 1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň
Zvýšení těžby železa rodnými doly (%): 20 40 60
Zvýšení těžby kamene v kamenolomech(%): 20 40 60
Zvýšení těžby zlata rýžovištích(%): 20 40 60

Abyste uviděli bonus specializace Horník musíte zajít v důl, kamenolom nebo rýžoviště a namířit na číslo těžby.

Specializace Dobrodinec 1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň
Zvýšení kapacity obydlí o : 25 5075
Zvýšení přírůstku obyvatelstva v obydlích o х/hod: 81216


Specializace Architekt 1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň
Zmenšení doby stavby, zlepšení a opravy budov o %: 506580


Specializace Obránce 1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň
Zvětšení útoku obyčejných věží o %: 50 75 100
Zvýšení ztrát protivníka od opevnění o x vojsk: 10 20 30
Zvýšení obrany garnizony o : 1 2 3

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
spec.jpg 111.2 kB 1 21-Oct-2010 18:41 Administrator
png
spec1.png 223.4 kB 1 12-Apr-2012 10:48 Administrator
png
spec_architect.png 19.9 kB 1 21-Oct-2010 18:37 Administrator
png
spec_benefactor.png 21.5 kB 1 21-Oct-2010 18:37 Administrator
png
spec_cleric.png 20.0 kB 1 21-Oct-2010 18:37 Administrator
png
spec_defender.png 20.4 kB 1 21-Oct-2010 18:37 Administrator
png
spec_miner.png 20.6 kB 1 21-Oct-2010 18:37 Administrator
png
spec_trader.png 20.4 kB 1 21-Oct-2010 18:37 Administrator
jpg
speccz.jpg 35.8 kB 1 01-Feb-2012 12:01 Administrator
« This page (revision-8) was last changed on 13-Feb-2013 15:30 by Administrator