Pokud v popisu zaklínadla není uveden poloměr, to znamená, že poloměr = toto vlastnění.

PŘÍKLAD: hrdina má návyk „oko výzkumníka“, který dává možnost vytvořit zaklínadlo.
Zde se rozumí království, ve kterém se nachází hrdina. To znamená „Okamžité zkoumání vybrané buňky v tomto království“.Pokud Nositelem zaklínadla je hrdina, tehdy:
Aby tohle zaklínadlo mělo účinek, hrdina se musí nacházet v garnizoně vlastnění, na které se používá zaklínadlo.


Zaklínadlo „Nepohyblivé duchové".
Upřesnění: Po použití zaklínadla, body zabitých útočníků ve vlastnění budou vymazány.


Zaklínadlo „Odvaha“.
Upřesnění: Působí na zaklínadla „Velká hrůza“, „Hrůza“ a „Lítost
Nepůsobí na zaklínadla „Opatrnost při obraně" a „Opatrnost při útoku"


Zaklínadlo „Oběť“.
Mění vojska na zásoby: do 70% hodnoty vybraných vojsk lze vyměnit na zásoby podle průměrného kurzu.


Zaklínadlo „Skutečné vidění“ dovoluje Vašim vizionářům uvidět pravé útoky na cizí vlastnění. Výjimka: vizionáři neuvidí misi, pokud je chráněná zaklínadlem „Neviditelnost“.

Zaklínadlo „Anabióza“ - skoro všechny jeho účinky působí na město, na něž bylo zaklínadlo použito. Výjimka: přerušení osvojení vědy ve všech vlastněních.


Zaklínadlo s účinkem ustoupení části nepřátelských vojsk („Velká hrůza“, „Hrůza“ a „Lítost“) nesumarizují při současném využití. Vybírá se největší účinek.


Svitek „Zpevnění budov“. Šance poškození každé úrovně budovy při určení ničení se zmenšuje o %, stanovené v svitku.
Upřesnění: Při využití svitku přestává fungovat pravidlo, že při vítězství ničí se minimálně jedna úroveň jedné budovy. Vojsko totiž při vítězství může nepoškodit žádnou budovu.


Svitek „Neviditelnost“ dovoluje zatajovat misi od vizionářů. Výjimka: Tuhle misi vidí hráč, na kterého jde útok, jeho zástupce, při vstoupení do města zastupovaného, vojenský ministr a vůdce klanu, pokud označuje v okně misí „Ukazovat mise členů klanu“.


Svitky a artefakty, které zmenšují útok vojsk , včetně i útoku pronásledovatelů.


V popisu zaklínadel slovní spojení „všech vojsk“ znamená „všech druhů vojsk“ nikterak „vojsk všech hráčů“.

Zaklínadlo z návyku „Katapult“ zmenšuje úroveň věže nebo magické věže o 1 před každým kolem až do 0. úrovně. Pokaždé se zmenšuje úroveň té věže nebo magické věže, která má nejsilnější útok. Při stejném útoku zmenšuje se úroveň obyčejné věže. Věže a magické věže 0. úrovně nestřílejí.


Zaklínadlo „Antimagie“, použité na město, nezrušuje zaklínadla, které byly použité na hráče. Ale právě v tomto městě nebudou fungovat účinky zaklínadel použitých na hráče.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
zakl.jpg 26.6 kB 1 07-Feb-2012 15:45 Administrator
png
zaklcz.png 95.4 kB 1 08-Feb-2012 09:57 Administrator
« This page (revision-21) was last changed on 02-Nov-2012 12:02 by Administrator