Vaše Veličenstvo! Na začátku vládněte jedním městem - hlavním městem Vašich budoucích vlastnění. Ve městě už jsou postaveny městská radnice, hradby s zavřenou bránou a máte nějaké množství zásob pro start.Dále>>>

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
Start1.jpg 269.4 kB 1 16-Jul-2010 10:15 Administrator
png
Start1cz.png 1,157.6 kB 1 06-Feb-2012 10:12 Administrator
« This page (revision-12) was last changed on 11-Apr-2012 17:17 by Administrator