Titul hráče můžete vidět při zamíření myší na vlastnění hráče na mapě království nebo v žebříčku.

Hráči s nižším titulem mohou útočit na města hráčů a vlastnění monster (zříceniny) s vyšším titulem.
Na hornickém serveru nemůžete útočit na města hráčů a zříceniny monster s titulem nižším než je Váš.
Na bojovém serveru můžete útočit také na města hráčů a zříceniny s titulem nižším o jeden než je Váš. Stejné pravidlo funguje i na serveru druhu „Válka frakcí“ do začátku apokalypsy.

Výjimka! Zříceniny 6.úr. útočí na Suzeréna na jakémkoliv serveru.

POZOR! Na vnější vlastnění a tábor se pravidlo titulů nešíří. Hráč jakéhokoliv titulu může útočit na vnější vlastnění a tábory jakékoliv úrovně.


Po dosažení určitého titulu hlavní město hráče dostává dočasné zaklínadlo „Lítost“.
Na hornických serverech po obdržení titulu Suzerén. Na bojových - Maršála. Na „Válce frakcí“ se takové zaklínadlo neskýtá.


Systém titulů.

Hvězdy Tituly Od, počet bodů titulů
na hornických serverech
Od, počet bodů titulů
na bojových serverech
Od, počet bodů titulů
na serveru „Válka frakcí“
Vážený pan 0 00
Kapitán 60 000 000 25 000 00025 000 000
Velmistr 125 000 000 60 000 000 60 000 000
Maršál 350 000 000 150 000 000 125 000 000
Suzerén 650 000 000 500 000 000 350 000 000

Body titulů = Celkový žebříček + (Žebříček síly armády * Koeficient)

Koeficient na hornickém serveru = 80, na bojovém a na „Válce frakcí“ = 75.
Podívat se, kolik přidává každá postava ke žebříčku lze zde.

Podívat se, kolik u Vás zůstalo bodů do dalšího titulu můžete v okně žebříčku v horním řádku.


Útok měst hráčů a monster: Při útoku na město nebo zříceninu se soulad titulů hráče a vlastnění kontroluje při odeslání útoku. Změna titulu hráče po odeslání útoku nijak neovlivňuje výsledek loupeže.
Své oddíly, které se připojí k této mise z jiných vlastnění, dokonce po změně titulu, působí podle pravidel, která se používala k misi-iniciátoru.


Útok zříceninami: Občas zřícenina útočí hráče s titulem odlišným od svého.
Monstra vybírají oběť a kontrolují titul hráče v okamžik plánovaní svého útoku.
Po plánovaní útoku a do momentu vystoupení monster ze zříceniny uplyne nějaký čas – titul u hráče se může změnit.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
ratcz.png 88.7 kB 1 12-Apr-2012 11:38 Administrator
jpg
rating.jpg 58.3 kB 1 25-Sep-2010 12:40 Administrator
png
rating_cz.png 56.9 kB 1 26-Jan-2016 16:05 Administrator
jpg
ratingcz.jpg 18.2 kB 1 01-Feb-2012 17:06 Administrator
png
star.png 0.6 kB 1 20-May-2010 14:09 Administrator
« This page (revision-74) was last changed on 26-Jan-2016 16:05 by Administrator