Informace o absolvování turnajů můžete uvidět v záložce Poradce „Turnaje“.
Účast je dostupná všem hráčům, kteří vystudovali vědu „Kartografie“.V turnaji „Sbírání vlajek“ cílem každého hráče je nasbírat co největší počet plných kompletů vlajek.

Komplet vlajek

Existují vlajky ve třech barvách: červené, zelené a modré.
Vlajky můžete najít pomocí výzkumníků. Vlajky se uchovávají v hlavní budově vlastnění.
Několik vlajek stejné barvy se můžou nacházet v stejném vlastnění.
Také se dá krást vlajky u jiných hráčů. Za jeden útok se dá ukrást jenom jednu vlajku.
Pokud obránce má pouze jednu vlajku, při společném útoku zabere ji iniciátor útoku.

Modrá Červená Zelená

Tři vlajky různých barev se sbírají do jednoho kompletu.
Nasbírané komplety se neloupí.
Turnaj se končí v 10. den od začátku nehledě na počet posbíraných kompletů vlajek. Prémiová místa
se rozdělují podle počtů nasbíraných kompletů, a v případě rovnosti – kdo dříve nasbíral.
Prohlédnout si pokrok nasbíraných kompletů se dá v záložce Žebříčku „Turnaje“.

Odměny za nasbírané vlajky:

1. místo - artefakt 4. úrovně,
2-6. místa - artefakty 3. úrovně,
7-26. místa - artefakty 2. úrovně,
27-100. místa - artefakty 1. úrovně.
Všichni hráči, kteří nasbírali alespoň jeden komplet, a kteří nevešli do první stovky dostávají potěšitelnou prémii – svitek 3. úrovně.

Hráči, kteří zaujali 1-100. místo dostávají medaili za vítězství v turnaji „Sbírání vlajek“. Při opakovaném vítězství, pokud jste si opět zasloužili medaili, na ní se objevuje číslo, které označuje počet vítězství. Medaile se vydává ihned po ukončení turnaje, nehledě na to, vzal-li hráč odměnu nebo ne.

Aby hráč odebral odměnu za turnaj (artefakt nebo svitek), musí postavit budovu Klenotnice, pak zajít v záložku Poradce „Turnaje“ a stisknout tlačítko „Přijmout“.

Turnajové služby (Pomoc v turnaji)
Služby, které jsou přístupné během 24 hodin:

 • Zvětšení šance objevení vlajky výzkumníky o třikrát
 • Trvání výchozích misí výzkumníků -15%
 • Přivolání armády starobylých pro obránu vlajek ve městech. Vojska starobylých vyjdou na záštitu každého Vašeho města v okamžik objevení tam vlajky, a budou se tam nacházet do ukončení turnaje. Při ukázaní další vlajky ve stejném městě starodávné opětovně nepřicházejí.
 • Zvětšení rychlosti výcviku bojových postav
 • Automatický výcvik vojsk
 • Automatický výcvik speciálních postav
Všechny objednané služby z tohoto seznamu působí do ukončení turnaje.

Služby, které jsou přístupné během turnaje, ale objednat je lze pouze jednou za turnaj:
 • Poslat monstra ze zříceniny na vlastnění. Poslat monstra lze pouze jednou během turnaje.
 • Zrušení omezení na útok jakýchkoliv zřícenin na 4 hodiny.


Šance objevení vlajek:
Typická: 0,07%
Se službou „Zvětšit šanci objevení vlajky výzkumníky“: 0,21%

První 2 dny jedna nahodilá barva se objevovat nebude.
Pak už všechny barvy se objevují stejně.

V královském turnaji "Sbírání vlajek" cílem každého hráče je nasbírat co největší počet plných kompletů vlajek.

Komplet vlajek

Existují vlajky ve třech barvách: červené, zelené a modré.
Vlajky můžete najít pomocí výzkumníků. Vlajky nejsou vždycky na stejných buňkách ale objevují se s určitou šancí v království v okamžiku, kdy výzkumník přišel k určité buňce.
Vlajky se uchovávají v hlavní budově vlastnění.
Několik vlajek stejné barvy se můžou nacházet v stejném vlastnění.
Také se dá krást vlajky u jiných hráčů. Za jeden útok se dá ukrást jenom jednu vlajku.
Pokud obránce má pouze jednu vlajku, při společném útoku zabere ji iniciátor útoku.

Modrá Červená Zelená

Tři vlajky různých barev se sbírají do jednoho kompletu.
Nasbírané komplety se neloupí.
Turnaj se končí v 10. den od začátku nehledě na počet posbíraných kompletů vlajek. Prémiová místa
se rozdělují podle počtů nasbíraných kompletů, a v případě rovnosti – kdo dříve nasbíral.
Prohlédnout si pokrok nasbíraných kompletů se dá v záložceŽebříčku „Turnaje“.

Odměny za nasbírané vlajky:

1. místo - artefakt 5. úrovně z nového kompletu Královský výzbroj,
2. místo - artefakt 5. úrovně,
3-4. místa - artefakt 4. úrovně,
5-15. místa - artefakt 3. úrovně,
16-40. místa - artefakt 2. úrovně,
41-100. místa - artefakt 1. úrovně.
Všichni hráči, kteří nasbírali alespoň jeden komplet, a kteří nevešli do první stovky dostávají potěšitelnou prémii – svitek 5. úrovně.

Hráči, kteří zaujali 1-100. místo dostávají medaili za vítězství v turnaji „Sbírání vlajek“. Při opakovaném vítězství, pokud jste si opět zasloužili medaili, na ní se objevuje číslo, které označuje počet vítězství. Medaile se vydává ihned po ukončení turnaje, nehledě na to, vzal-li hráč odměnu nebo ne.

Aby hráč odebral odměnu za turnaj (artefakt nebo svitek), musí postavit budovu Klenotnice, pak zajít v záložku Poradce „Turnaje“ a stisknout tlačítko „Přijmout“.

Turnajové služby ( Pomoc v turnaji) )
Služby, které jsou přístupné během 24 hodin:

 • Zvětšení šance objevení vlajky výzkumníky o 4krát
 • Trvání výchozích misí výzkumníků -20%
 • Přivolání armády starobylých pro obránu vlajek ve městech. Vojska starobylých vyjdou na záštitu každého Vašeho města v okamžik objevení tam vlajky, a budou se tam nacházet do ukončení turnaje. Při ukázaní další vlajky ve stejném městě starodávné opětovně nepřicházejí.
 • Zvětšení rychlosti výcviku bojových postav
 • Automatický výcvik vojsk
 • Automatický výcvik speciálních postav
Všechny objednané služby z tohoto seznamu působí do ukončení turnaje.

Služby, které jsou přístupné během turnaje, ale objednat je lze pouze jednou za turnaj:
 • Poslat monstra ze zříceniny na vlastnění. Poslat monstra lze pouze jednou během turnaje.
 • Zrušení omezení na útok jakýchkoliv zřícenin na 4 hodiny.

Šance objevení vlajek:
Běžná: 0,07%
Se službou „Zvětšit šanci objevení vlajky výzkumníky“: 0,28%

První 2 dny jedna nahodilá barva se objevovat nebude. Pak už všechny barvy se objevují stejně.

V turnaji "Záchrana podzemního jezera" cílem každého účastníka je dobytí a uchování co největšího počtu podzemních jezer do jejich zničení.


Účastníkem soutěže může stát hráč s titulem "Suzerén”».
Na začátku turnaje v celé říši se v náhodných místech objevuje 30 Podzemních jezer. Každý účastník turnaje, nehledě na úroveň vědy “Vnější vlastnictví” může současně vlastnit jedno podzemní jezero. Po dobytí podzemní jezero se začíná ničit. Úplně se zhroutí za 8 hodin. Ve chvíli zničení vlastnictví se jeho dobytí počítá hráčovi a ihned po bourání se na mapě objevuje nové podzemní jezero. Pokud do okamžiku jeho zničení, dobude ho jiný hráč, čas se začne počítat od začátku. Odmítnout dobyté podzemní jezero nelze! Turnaj se končí na 10. den od začátku, nehledě na počet dobytých jezer. Všechny jezera mizí a počítají se poslednímu majitelovi podzemního jezera. Prémiová místa se rozdělují podle počtu dobytých podzemních jezer a v případě rovnosti dostane ten, komu dobyti bylo započítáno dříve.
Podívat se na pokrok dobytých jezer lze v záložce žebříčku "Turnaje".

Ceny za zachování jezera:

1. místo - artefakt 4. úrovně,
2-6. místo - artefakty 3. úrovně,
7-26. místo - artefakty 2. úrovně,
27-100. místo - artefakty 1. úrovně.
Všichni hráči, kteří zachovali jedno nebo více jezer a nedostali se do první stovky, obdrží cenu - svitek 3. úrovne.


Hráči, kteří zaujali 1-100. místo dostanou také medaili za vítězství v turnaji “Zachování podzemního jezera”. V případě opakovaného vítězství, pokud jste si znovu zasloužili medaili, objeví se na medaili číslo s počtem vítězství. Medaile se přiděluje ihned po ukončení turnaje, nehledě na to, přijal hráč odměnu nebo ne.

Turnajové služby (Pomoc v turnaji)
Služby, které lze si objednat během 24 hodiny:

 • Přivolání armády starobylých pro obránu podzemních jezer: vojska starobylých se vypraví na záštitu každého vašeho podzemnícho jezera ve chvíli jeho dobytí a zůstanou tam do jeho ničení.
 • Maximální záštita v podzemních jezerech: funguje v každém dobytém hráčem podzemním jezeru.
Všechny objednány služby z tohoto seznamu fungují do ukončení turnaje.

Služby, které lze si objednat během celého turnaje, ale pouze jednou:
 • Ukázat náhodné podzemní jezero.
 • Poslat 70% monster z zříceniny na vlastnictví.
 • Anulování omezení na útok jakýchkoliv zřícenin na 4 hodin.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
flag_all.png 3.9 kB 1 06-Feb-2012 16:29 Administrator
png
flag_blue.png 2.0 kB 1 06-Feb-2012 16:29 Administrator
png
flag_green.png 1.9 kB 1 06-Feb-2012 16:29 Administrator
png
flag_red.png 2.0 kB 1 06-Feb-2012 16:29 Administrator
png
grotto_hall.png 28.7 kB 1 28-Jan-2015 10:38 Administrator
« This page (revision-23) was last changed on 23-Dec-2015 09:51 by Administrator