Ochromení#

Pokud hrdina prohrál boj, stává se „Ochromený“, dokonce i když vojska se s nim zůstala. Při tom jeho zobrazení se stává červené barvy a ukazuje se na něm lebka. Hrdina nebude se účastnit dalších bojů, pokud ochromení nezmizí.

Pokud hrdina boj vyhrál, ale mise byla neúspěšná z jiného důvodu (například, mise „Dobytí vnějšího vlastnění“, a ve vlastnění se vyskytly obranné budovy) - nebude hrdina ochromený.

Pokud hrdina na výpomoci prohrál boj, zůstane se „Ochromený“ ve vlastnění výpomoci. Vrátí se spolu se všemi vojsky při návratu mise.

Ochromený hrdina se chová jako v útočišti, ale artefakty na panence hrdiny přemisťovat nelze.

Ochromený hrdina se zůstává v garnizoně do manuálního přemístění ho do útočiště a na výpomoci - do odvolání nebo po uplynutí doby mise, dokonce i když všechna jeho vojska jsou zabitá. Ochromený hrdina nemůže být posílaný do mise.
Pasivní návyky a zaklínadla nefungují u Ochromeného hrdiny.
mana se neobnovuje u ochromeného hrdiny.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
upset.jpg 35.3 kB 1 07-Feb-2012 15:33 Administrator
« This page (revision-6) was last changed on 15-Dec-2014 13:50 by Administrator