Herní svět je rozdělen na dvě úrovně - země a podzemí. Každá buňka Dungeonu duplikuje každou buňku pozemského království a má také stejné souřadnice, označené # Například království 36-12 bude odpovídat Podzemí 36-12 #.

V Království klikněte na navigační tlačítko:

Okamžitě upadnete do žaláře:

Stejným tlačítkem se můžete vrátit do království.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
1_1.png 151.1 kB 1 31-Mar-2020 17:49 Administrator
png
1_2.png 518.9 kB 1 01-Apr-2020 10:24 Administrator
« This page (revision-4) was last changed on 01-Apr-2020 10:24 by Administrator