V Podzemí najdete jak Vnější vlastnění, tak Podzemní vlastnictví - Baraki.Vnější vlastnictví lze detekovat jak ve studii Kingdom, tak ve studiu Podzemní a budou viditelné na obou buňkách.

Baraki lze zjistit pouze prozkoumáním Podzemí.

Chcete-li poslat vědce do podzemí, otevřete Expediční sbor a zaškrtněte políčko Podzemí vedle souřadnic buňkyNemůžete vyslat misi z jiných měst. Podzemní mise lze odesílat pouze prostřednictvím Doly, Lom nebo Hlavní město.


Proto při pokusu o odeslání průzkumníka do Podzemní z nevhodného vlastnictví se zobrazí upozornění:V žaláři je pokuta za trvání všech podzemních misí - plus 25%.

V případě vyslání podzemních misí z hlavního města bude udělena další pokuta za trvání misí - plus 15 minut.


Můžete dočasně odstranit pokutu „+ 25%“ pomocí Turnajové služby
 

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
1_2.png 518.9 kB 1 01-Apr-2020 10:25 Administrator
png
1_3.png 30.1 kB 1 01-Apr-2020 10:30 Administrator
png
1_4.png 11.7 kB 1 01-Apr-2020 10:30 Administrator
« This page (revision-3) was last changed on 01-Apr-2020 10:31 by Administrator