Mise Dohled dovoluje dohlížet na přemísťováním cizích oddílů (udělat momentální snímek okna misí vlastnění). Iniciace mise se uskutečňuje z menu mapy království při kliknutí na cizím vlastnění.

Pro odeslání mise je třeba:

  • existence vizionářů (připravují se v budově Věž vizionářů)
  • dostatečný dosah působení vizionářů v souladu s vědou
  • otevřená brána nebo tunel ve Vašem vlastnění

Okno odeslání. Vybíráte množství posílaných Vizionářů. V komboboxu výběru vlastnění odeslání je možné vybrat jakékoli své vlastnění odeslání.

«Dohled» není misí, nezobrazuje se v seznamu misí a nepodléhá omezení na počet misí. Děj probíhá okamžitě.

ři dohledu probíhá boj mezi vizionáři hráče a zrcadly protivníka. Pokud máte více vizionářů, než zrcadel u protivníka, získáváte možnost se podívat na kopii okna misí hráče s misemi jenom ohledně pozorovatelného vlastnění v tento moment.
otom — každé zrcadlo s pravděpodobností 30 % vraždí 1 vizionáře. Každý vizionář s pravděpodobností 1 % vraždí 1 zrcadlo.

Zprávu dohledu je možné uložit ve zprávách.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
Dohled.png 111.1 kB 1 06-Feb-2012 12:04 Administrator
jpg
pro.jpg 76.7 kB 2 18-May-2011 12:58 Administrator
png
procz.png 131.7 kB 1 06-Feb-2012 12:00 Administrator
« This page (revision-10) was last changed on 06-Feb-2012 12:07 by Administrator