Rule


Snažíme se, aby hra byla zajímavá a příjemná pro všechny hráče.
Toto je regulováno Pravidly hry a podmínkami Uživatelské smlouvy


Na serveru se zakazuje a přerušuje se roubíky a bany (blokováním postavy na serveru nebo evidenčního záznamu (účtu)):
1) urážky, neslušné výrazy (včetně v heslech, názvech měst, klanů),
2) spam (dopisy s nesouvislým uvedením písmen-číslic a jiných znaků, prázdný dopis se přirovnává ke spamu),
3) multivodství [1] (zakazuje se pořizovat si více než jednu postavu na jednom serveru, zakazuje se hrát z jednoho počítače nebo IP adresy několika postavami na stejném serveru, zakazuje se předávat svoje heslo jiným hráčům).
Uživatel může používat jeden evidenční záznam (účet) ve Hře. Víceuživatelské evidenční záznamy mohou být vymazány podle rozhodnutí Majitele prav.
4) domluva skupiny osob za účelem získávání výhod ve hře, které odporují pravidlům hry, používání robotizovaných programů cizích zpracovatelů ve hře,
5) v případě, když názvy klanů si podobají tak, že si ostatní hráči můžou myslet, že to je ten samý klan, správa si nechává právo přejmenovat klan,
6) reklama,
7) finanční podvody,
8) neuctivý postoj ke správě projektu,
9) Uživatel povinen používat ve hře jazyk příslušné jazykové zóny (webové stránky).


Jestli si přejete dohlížet na postavu svého známého, použijte funkci Zástupce.


Můžete registrovat jen jednu postavu na každém serveru.


Můžete si postěžovat správě na jiného hráče (tlačítko „Stěžovat si“ ve zprávách) za užívání neslušných výrazů, za urážky osobnosti hráče, spam nebo reklamu.
Pokud stížnost bude oprávněná, tedy Vašemu oponentu může být uvalen roubík na 1-7 dní. Roubík - znamená nemožnost psát jiným hráčům zprávy během uvedeného termínu. Při opakujících se stížnostech od velkého počtů hráčů postava nebo evidenční záznam oponenta se mohou být zablokovány.
V případě neopodstatněných stížností na jiné hráče – Vy můžete dostat upozornění. V případě opakujících se neopodstatněných stížností na jiné hráče, může být Vám uvalen roubík na 1-7 dní.
Upozornění se také dělá za neznačné porušení Pravidel hry.


[#1] Jestli hrajete ve dvou z jednoho počítače nebo máte sdílenou IP adresu, musíte:
1.Napsat správě dopis z herní pošty s tématem „Jiné téma“ o tom, že hrajete ve dvou, uvést Vaše uživatelská jména.
2.Vaše herní postavy se nemusí ve hře křížit. Je zakázáno působení navzájem: vstoupení do klanu, do svazu, útok navzájem, společný útok, výpomoc, obchod, posílání zpráv o špionáži, zpráv vizionářů, zpráv o Vnějších vlastněních přes mapu atd. Limit útoků na stejné vlastnění na 24hod musíte mít společný - maximálně 2 útoky sumárně z dvou evidenčních záznamů.

Převod účtu
Pokud hráč již nechce hrát na svém účtu, má právo převést svůj účet, jednorázově a neodvolatelně, na jiného hráče, který v současné době nemá vlastní účet.
V tomto případě musí oba hráči nejprve upozornit správu hry na toto: napsat dopis na externí poštu support_cz@elyland.net s žádostí o změnu pošty spojené s účtem na poštu nového vlastníka.
Po změně pošty je nový majitel povinen co nejdříve změnit heslo k účtu a nikomu jej nepřevádět.
Připomenutí: Prodej herních hodnot, včetně herních účtů za skutečné peníze, je přísně zakázán pravidly hry.