Jednoho ze svých spojenců lze jmenovat do funkce Zástupce.
Pro to je třeba vybrat ho v budově Diplomatický sbor v záložce Zástupce.

Zástupci můžete poskytovat nebo neposkytovat přístup k poště.

Zástupce bude:

 • vidět veškerá Vaše vlastnění, vstupovat v ně, vidět všechno, co vidí vlastník, kromě pošty, pokud vlastník nedal přístup dodatečně,
 • vidět veškeré zprávy, které byly určeny vlastníku, pokud vlastník označil háčkem „Ukazovat zprávy“ při jmenování Zástupce.
 • může řídit tržnicí,

On-line zástupce se nepovažuje on-linem vlastníka.
Vstup zástupce předchází povstání, ale neodvrací vyloučení účtu kvůli neaktivitě vlastníka.


Zástupce může vykonávat jakékoliv činy, stejně jako vlastník, kromě:
 • odstranění budov,
 • použití vědy „Přenesení hlavního města“,
 • výběru jiné specializace při existenci už vystudované,
 • vyloučení zpráv,
 • nemůže řídit záložkami v diplomatickém sboru - ani klanem, ani svazy,
 • odvolávat jakékoliv mise, včetně výpomoci, která stojí ve vlastnění nahrazovaného hráče.
 • odeslání misí výzkumu,
 • nákupu artefaktů a svitků,
 • odstranění hrdiny.

Přístup k pohledu na cizí království zástupce nemá. Proto nemůže iniciovat mise.