Video politika


ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED (ELYLAND LLC) dovoluje uživatelům vytvářet videa, která obsahují zobrazení, hudbu, zvuky a jiné prvky ze hry MyLands (autorské právo na které patří ELYLAND LLC (dále jen "Obsah") - dále jen "Díla", výhradně za podmínek dodržení následujících pravidel:

 1. ELYLAND LLC povoluje uživatelům vytvářet a uveřejňovat Díla s Obsahem pouze pro nekomerční použití, včetně k vytvoření video přehledů hry MyLands. Využití Obsahu za jiném komerčním účelem je zakázané, za výjimkou připojení uživatelů k partnerskému programu a přísného dodržení jeho podmínek.

 2. ELYLAND LLC dovoluje šířit Obsah na webových stránkách uživatele, který je vytvořil a také na jiných webových stránkách s volným přístupem (zdarma) k takovým Dílům. Vynucovat auditorium platit za prohlédnutí Děl je zakázané.

  Toto pravidlo se nešíří na uživatele, kteří se dohodli na zvláštní partnerské programy webových stránek, které vyžadují platbu za prohlédnutí Děl, (jako například: YouTube, Justin.tv, Blip.tv, Own3d.tv nebo Ustream.tv).

 3. Uživatelům se zakazuje vydávat licence na použití Děl s Obsahem jiným osobám zdarma nebo za kompenzaci bez předběžného písemného souhlasu ELYLAND LLC.

 4. Použití nepoctivé a/nebo nespolehlivé reklamy hry MyLands v dílech, včetně reklamy, která kvůli její nesprávnosti, nevěrohodnosti, dvojsmyslnosti, nadsázky nebo zamlčení faktů, které taková reklama obsahuje může uvést v omyl uživatele, je zakázané.

 5. Díla nesmí obsahovat diskriminační výroky, výhrůžky, sexuálně explicitní materiály (erotického, pornografického) charakteru, urážky nebo pohrůžky. Zakázané je vyzývat nebo jiným způsobem propagovat v Dílech plnění auditoriem činů, které jsou nebezpečné pro život a zdraví. Nedovoluje se použití v Dílech materiálů, které obsahují nebezpečí pro život nebo zdraví neplnoleté osoby nebo narušení její práv.

Díla nesmí obsahovat informaci, včetně výzvy nebo propagace jakýchkoliv činů, které ztěžují nebo znemožňují přístup ke hře MyLands jiným uživatelům a také úmyslné provádění jakýchkoliv činů, které komplikují nebo znemožňují pro ELYLAND LLC plnění svých závazků, vytvoření ve hře úmyslných překážek pro jiné uživatele, které nejsou předpokládány herním procesem.

Díla nesmí obsahovat informaci, včetně výzvy nebo propagace co se týkají nabídek nabourání se do programních složek hry MyLands a/nebo zachycení údajů, odchozích nebo příchozích do serveru, vytvářet nebo používat podvodnické metody, nabourání se a programové výrobky, které mohou změnit výsledky hry MyLands, používat programové vybavení, které umožňuje zisk údajů jiných uživatelů nebo jiným způsobem překáží sběru informace týkající se hry MyLands.

Díla nesmí obsahovat informaci, včetně výzvy nebo propagace činů, které dovolují získat přístup k účtům uživatelů hry MyLands nebo jiných her ELYLAND LLC.

Díla nesmí obsahovat informaci, včetně výzvy nebo propagace činů zaměřených na modifikaci, změnu, dekompilaci, prodej, šíření modifikovaných materiálů hry MyLands v celku nebo častečně, použití programových chyb, změnu programového kódu, obdržení nesankcionovaného přístupu k serveru a databázi hry MyLands.

Díla nesmí obsahovat informaci, včetně výzvy nebo propagace činů s jakýmkoliv vnitroherním objektem, hodnotou, službou herním platebním prostředkem, včetně:

Šíření v dílech odkazů na cizí zdroje, které obsahují informaci, uvedenou v b.5 této Přílohy je zakázané..

 1. ELYLAND LLC nenese žádnou odpovědnost před třetími osobami za obsah Děl, vytvořených uživatelem.

  Uživatel, který vytváří Díla, nese odpovědnost za škodu udělanou třetím osobám prostřednictvím vytvoření a uveřejnění takových Děl samostatně.

 2. ELYLAND LLC má právo kdykoliv podle své úvahy zakázat uživatelovi šíření jakéhokoliv díla v případě narušení uživatelem podmínek tohoto ustanovení.