Věda "Alchymie", která je osvojena do první úrovně, dovoluje loupit magické krystaly, zdokonalovat budovy a artefakty.
Druhá úroveň této vědy dá možnost loupit runy v Stonehengech, a také provádět runické rituály pro zesílení artefaktu. Třetí úroveň vám umožňuje rabovat Recepty. Čtvrtá úroveň vám umožňuje okrádat Čarování.


Alchymie#


Po osvojení vědy "Alchymie" se v okně Klenotnice objevuje záložka „Alchymie“.

Věda:
1. Dovoluje zdokonalovat budovy
2. Dovoluje zdokonalovat artefakty
3. Dovoluje loupit magické krystaly


1. Zdokonalení budovy.#

Některé budovy, zlepšené na poslední úroveň, lze zdokonalit.
Dokonalá budova má jiné hodnoty parametrů a dodatečné vlastnosti.
Například budovy, jež připravují vojska, mají 100% šanci jednou za den připravit nějaké množství vojsk okamžitě.


Kliknutím na budovy 7. úrovně (nebo na Hospodě 1. úrovně), které lze zdokonalit, v kruhovém menu místo tlačítka „Zlepšit budovu“ je tlačítko „Zdokonalit budovu“.

Při zapnutém režimu sítě na dokonalých budovách místo čísla bude znaménko krystalu.
Budovy, které chcete zdokonalit, lze dát do pořadí stavění.
Při zničení budov zdokonalená budova má o 1 úroveň více, než obyčejná.

Pro zdokonalení budovy jsou zapotřebí zásoby, ČP a krystaly .
Krystaly pro zdokonalení budou se automaticky berou ze všech vaků hrdinů ve vlastnění + ze záložek "Klenotnice" a "Alchymie" v budově "Klenotnice", pokud taková budova je ve vlastnění.

Nejdřív z vaků, pak z Klenotnice, pak ze záložky "Alchymie".


2. Zdokonalení artefaktů#

V záložce "Alchymie" je oltář.
Kolem oltáře je 5 slotů pro krystaly každého druhu a 3 sloty pro obyčejné artefakty nebo svitky.
Uprostřed oltáře se nachází slot pro artefakt, který chcete zdokonalit.
Po přemístění nezdokonaleného artefaktu do slotu, uvidíte jaké vlastnosti dostane artefakt po zdokonalení.
Pro zdokonalení každého artefaktu je třeba obětovat unikátní pro každý artefakt komplet krystalů, 2 jakékoliv nezdokonalené artefakty stejné úrovně, a svitek. Pro zdokonalení artefaktu stiskněte tlačítko "Zdokonalit artefakt".

Zdokonalený artefakt stojí více, než stejný ale obyčejný (nezdokonalený).

Existuje 5 druhů krystalů:#

Červený Zelený Modrý Žlutý Fiálový


Krystaly se objevují ve vaku hrdiny-monstra v agresivních zříceninách.
V agresivní zřícenině 5. úrovně ve vaku hrdiny-monstra se objevuje 2-3 krystaly, ve zřícenině 6. úrovně – 3-4 krystaly.

Jak získat krystaly#

Krystaly může dostat hrdina hráče (Oloupit krystal mohou pouze hráči, kteří si osvojili vědu "Alchymii") nebo hrdina-monstrum pomocí mise "Loupež".
Krystaly loupí vítězce u zvítězeného při útoku nebo při obraně.
Účastnici boje, kteří hrdiny nemají, nebo jejich hrdinové jsou ohromeni loupeži krystalů se neúčastní.

Krystaly se loupí z vaku hrdiny, z klenotnice a oltáře bez určité souslednosti. Vyloupený krystal se objeví ve vaku hrdiny. Pokud ve vaku není místo pero všechny krystaly, loupí se nahodilé krystaly. Pokud vůbec není místo, krystal se neloupí a hráč dostává o tom oznámení červenou barvou ve vojenské zprávě.

Loupež krystalů u hráčů:

Za jednu misi jeden hrdina loupí u hráče 1 nahodilý krystal z existujících: ve vaku hrdiny v garnizoně + v Klenotnici + v záložce "Alchymie".
Krystaly z vaku hrdiny, jenž se nachází v Útočišti, vyloupeny být nemohou.
Krystal se loupí u Výpomoci také.

Pokud hráč má více než jeden krystal ve vlastnění a společné mise se účastní několik hráčů, každý vyloupí 1 nahodilý krystal. Pokud krystal je 1, dostane ho nahodilý hráč.

Loupež krystalů u monster:

U monster lze vyloupit více než 1 krystal, pokud hrdina-monstrum vyloupil před tím krystaly u jiného hráče.

Pokud hrdina-monstrum jde ze zříceniny, jeden pokaždé nahodilý krystal nechává ve zřícenině. Tento krystal se objevuje v tooltipu Hlavní budovy. Vždycky se loupí při zničení zříceniny, pokud loupežník má místo ve vaku. Pokud se objeví magický předmět i krystal ale pro ně oboje nebude místo ve vaku, především se loupí magický předmět.

Po návratu do zříceniny, hrdina-monstrum bere ponechaný krystal do svého vaku.
Přemožená monstra ztrácejí všechny krystaly, vítězové rozdělují krystaly rovnoměrně.

Krystal se loupí nezávisle na objevení jiného magického předmětu ve zřícenině. Kupříkladu, lze najít artefakt a krystal v jedné zřícenině.

Úschova krystalů

1 Krystal zaujímá 1 slot ve vaku hrdiny a v Klenotnici. Na oltáři může být několik krystalů stejného druhu.

Prodej krystalů

Krystaly lze prodat na úvěr trhovci za 100 ČP.
Krystaly nelze prodat za 2 hodiny před útokem.

3. Výměna artefaktů

Pro výměnu artefaktu na starobylý, umístíte ho na alchymický oltář v centrální slot "Artefakt na zdokonalení" a klikněte "Udělat tento artefakt starobylým". Cena této výměny činí 50% od ceny výsledného artefaktu. Přitom všechny všechny dodatečné vlastnosti od krystalů,run a runových slov se uchovávají. Přítomnost nebo nepřítomnost předmětů v jiných slotech výsledek výměny neovlivňuje. Cena změny bude uvedena pro tento artefakt vedle tlačítka výměny.

Alchymie 2#

Druhá úroveň vědy “Alchymie” dovoluje:

1. Loupit runy v Stonehangech
2. Provádět runické rituály

1. Runy.#

Runa – magický kámen, který prostřednictvím nakreslení runického symbolu na artefakt dává hráčovi pasivní bonus.

Existuje 9 druhů magických run:#


Fehu


+25% zkušenost hrdiny
v boji proti rase monster

Uruz


+10% zkušenost hrdiny v boji

Thurisaz


+5 záštity v boji proti rase Monstra

Eihwaz


+3 záštity všech vojsk

Raido


+5% zdraví všech vojsk

Teiwaz


-5% útoku, působí na nepřítele
proti rase monstra

Gebo


+3% útok všech vojsk

Jera


-2% trvání mise oddílu s hrdinou

Hagalaz


-3% útoku, působí na nepřítele


Runy v tabulce jsou uvedeny tak jak je jejích úroveň od malé do velké - od Fehu do Hagalaz. Například, tři runy Fehu lze konvertovat v jednu runu další úrovně, a to runu Uruz.

Runy se objevují v starobylých vlastnictvích monster – Stonehengech, pouze Suzerény mohou je najít pomocí výzkumníky. Ve chvíli objevení nového Stonehenge ve vaku jeho hrdiny-monster se náhodně objevuje jedna z 9 možných run. Čím vyšší je úroveň runy, tím je vzácnější a objevuje se v Stonehenge méně a tím silnější je při tom jeho garnizóna. Při úspěšném útoku Stonehenge iniciátor mise odebírá runu, pokud má osvojenou vědu Alchymie druhé úrovně a pokud ve vaku hrdiny je aspoň jeden volný slot.

Na rozdíl od magických krystalů nelze runy loupit u jiných hráčů. V případě potřeby lze runy prodat trhovci s artefakty.

2. Runické rituály.#


V záložce Runmistr v Klenotnici (a okně hrdiny) lze provádět různé magické obřady s runami.

Nakreslení runických znaků

Pomocí Runmistra lze nakreslit jednu nebo několik run na artefakt pro aktivaci jejích bonusu. Použité runy mizí a jejích bonusy se přidávají k vlastnostem artefaktu. K provedení rituálu je třeba umístit “prázdný” (bez runických znaků) artefakt a runy v sloty v záložce Runmistra a stisknout tlačítko “Provést obřad”. Na jeden artefakt lze nakreslit maximálně 5 runy, různých nebo stejných.

Vracení run

Pomocí Runmistra lze vytáhnout z artefaktu nakreslené na něho runy pro opětovné použití. Pokud chcete vyndat runu dejte artefakt s runickými znaky v slot Runmistra a klikněte na tlačítko “Vytáhnout runy”. Při provedení rituálu v slotech nemusejí být žádné jiné objekty. Po ukončení obřadu hráč dostává runy, které odpovídají runickým znakům na artefaktu a sám artefakt. Pro provedení rituálu je zapotřebí ČP.

Výměna zboží

V případě potřeby v záložce Runmistra lze provést výměnu 3 stejných run v jednu runu o úroveň výš. Tato operace je nevratná.

Runické slovo

Při zvláštní kombinaci se vytváří runická slova, která dávají artefaktům doplňkové herní bonusy. Runické slovo se skládá z 2-5 run. Pokud v obřadu nakreslení runických znaků byly použité runy, které jsou částí receptu runického slova. Pokud kromě těchto run v obřadu byla použita aspoň jedna runa, která není v receptu slova toto slovo nebude aktivováno na artefaktu. Každé runické slovo je určeno pouze pro určitý druh artefaktů (meč, brnění atd.) a neaktivuje se na artefaktu jiného druhu. Bonus každé runy se ukazuje v popise (tooltipu) artefaktu v zvláštním řádku tyrkysovou barvou, bonus runického slova - žlutou barvou. Bonus se objevuje v určitém rozpětí přímo ve chvíli aktivace slova a proto se může lišit. Při vytáhnutí run efekt runického slova na artefaktu se ztrácí..

Alchymie 3#


Mistr výměny 1 ur.

Od 1 artefaktu 1. úrovně vytváří náhodný artefakt první úrovně

Mistr výměny 2 ur.

Od 1 artefaktu 2. úrovně vytváří náhodný artefakt druhé úrovně

Mistr výměny 3 ur.

Od 1 artefaktu 3. úrovně vytváří náhodný artefakt třetí úrovně

Mistr výměny 4 ur.

Od 1 artefaktu 4. úrovně vytváří náhodný artefakt čtvrté úrovně

Mistr výměny 5 ur.

Od 1 artefaktu 5. úrovně vytváří náhodný artefakt páté úrovně (kromě artefaktů z Кálovského sady nebo nebo ze sady Vrchní elf).

Množství v kvalitě 1 ur.

Ze 2 artefaktů 1. úrovně vytvoří 1 náhodný artefakt druhé úrovně

Množství v kvalitě 2 ur.

Ze 2 artefaktů 2. úrovně vytvoří 1 náhodný artefakt třetí úrovně

Množství v kvalitě 3 ur.

Ze 2 artefaktů 3. úrovně vytvoří 1 náhodný artefakt čtvrté úrovně

Množství v kvalitě 4 ur.

Ze 2 artefaktů 4. úrovně vytvoří 1 náhodný artefakt páté úrovně (kromě artefaktů z Кálovského sady nebo nebo ze sady Vrchní elf).

Správný výběr 1 ur.

Z 1. artefaktu 1. úrovně vytvoří artefakt 1. úrovně dle vašeho výběru

Správný výběr 2 ur.

Z 1. artefaktu 2. úrovně vytvoří artefakt 2. úrovně dle vašeho výběru

Správný výběr 3 ur.

Z 1. artefaktu 3. úrovně vytvoří artefakt 3. úrovně dle vašeho výběru

Správný výběr 4 ur.

Z 1. artefaktu 4. úrovně vytvoří artefakt 4. úrovně dle vašeho výběru

Správný výběr 5 ur.

Od 1. artefaktu 5. úrovně vytvoří artefakt 5. úrovně dle vašeho výběru (kromě artefaktů z Кálovského sady nebo nebo ze sady Vrchní elf).

Extrahování runy
1 ur.

Umožňuje extrahovat z artefaktu 1 runu bez nákladů ČP

Extrahování runy
2 ur.

Umožňuje extrahovat z artefaktu 2 runu bez nákladů ČP

Extrahování runy
3 ur.

Umožňuje extrahovat z artefaktu 3 runu bez nákladů ČP

Extrahování runy
4 ur.

Umožňuje extrahovat z artefaktu 4 runu bez nákladů ČP

Extrahování runy
5 ur.

Umožňuje extrahovat z artefaktu 5 runu bez nákladů ČP

Recept Sloučení krystalů
5 ur.

Vytvoří 1 fialový krystal z 1 červeného, ​​1 žlutého, 1 zeleného, ​​1 modrého krystalu a ČP

Alchymie 4#

Čarování#

Vědy Alchymie 4 umožňuje loupež Čarování v Sarkofágu pokud je v tašce hrdiny volné místo. S pomocí Čarování s Runmeisterem můžete vylepšit základní parametry některých artefaktů. Chcete-li to provést, musíte umístit artefakt a odpovídající Čarování v Runemasteru. Pokud základní statistika artefaktu a statistika, která se zlepšujeČarování, se shodují, pak se dole objeví čára s pravděpodobností úspěšného obřadu. Po kliknutí na tlačítko Provést obřad se zobrazí potvrzovací okno. Pokud bude obřad úspěšný, pakČarování zmizí a základní parametr Artefaktu se zvýší o odpovídající hodnotu. Pokud rituál selže, pak Čarování zmizí a úroveň Čarování základního parametru Artefaktu klesne na nejbližší nesnížitelnou úroveň.
Příklad: Runemaster má umístěn Artefakt +36% síla vojska a Čarování +1% síla vojska. Pokud je rituál (Čarování) úspěšně dokončen, získáme Artefakt + 36 % a bonus na výstupuNaostřeno na +1% (Celkem 37% útok).

Artefakt, který byl naostřen dříve, lze znovu zaostřit. Čím výše je již Artefakt zaostřený, tím menší je pravděpodobnost jeho úspěšného očarovat v budoucnu. Každý parametr lze ostřit do určité hranice, nad kterou již nelze ostřit.

Nesnížitelní úroveň#

V procesu Čarování Artefaktu existují takzvané „ohnivzdorné“ úrovně. Pokud hráč dosáhl takové nesnížitelní úrovně nebo zlepšil Artefakt nad tuto úroveň, pak s dalším neúspěšným pokusem o Čarování se zlepšení základního parametru Artefaktu sníží na nejbližší takovou úroveň.
Příklad:
Čarování o Sílu vojsk vylepšit základní parametr Artefaktu až na +25%. V tomto případě jsou nesnížitelní úrovně na úrovni +5%, +10%, +15%, +20%.
Pokud byl Artefakt 36% Síla vojska již ostřen o 4 % (celkem 40 %) a další Čarování bylo neúspěšné, pak bude výstupem Artefakt + 36 %.
Pokud Artefakt 36 % již ostřeno o + 7 % (celkem 43 %), poté po dalším neúspěšném pokusu o výstup získáme Artefakt 36 % + 5 % (celkem 41 %), to znamená, že zlepšení klesne na nejbližší nesnížitelní úrovně +5%.

Úrovně Čarování#

Čarování může mít 1 až 5 úrovní. Čím vyšší úroveň, tím větší bonus dá v případě úspěšného obřadu. Příklad:
Čarování 1 úroveň o +1% Sílu vojsk zlepší Artefakt za 1 obřad celkem o 36 % na 37 %,
Čarování_ 5 úroveň o +5% Sílu vojsk zlepší Artefakt celkem o 36 % až 41 %

Dokonalé Čarování#

Každé
Čarování může být obyčejné a dokonalé. Dokonalé Čarování má vždy šanci vyostřit 100%, bez ohledu na to, jak již je Artefakt naostřený, na který je aplikován.

Tabulka úrovní#

Název Ikona Dostupné úrovněNesnížitelní úrovně Čarování
(poslední je maximální)
Vlastnosti Čarování
Čarování Sílu vojsk armystrength.png 1-5 5%, 10%, 15%, 20%, 25% Zvyšuje parametr Sílu vojsk
Čarování Ochrana protection.png 1-5 5, 10, 15, 20, 25 Zvyšuje parametr Ochrana
Čarování Odolnost vojska armyres.png 1-5 5%, 10%, 15%, 20%, 25% Zvyšuje parametr Odolnost vojska
Čarování Ochrana před magií Magdefense.png 1-5 5%, 10%, 15%, 20%, 25% Zvyšuje parametr Ochrana před magií
Čarování Slabost nepřítele enemweak.png 1-4 5%, 10%, 15% Snížení parametru Sílu vojsk nepřítele
Čarování Potlačení obrany enemdef.png 1-4 5, 10, 15 Snížení parametru Ochrana nepřítele
Čarování Potlačení zdraví enemhealth.png 1-4 5%, 10%, 15% Snížení parametru Odolnost vojska nepřítele
Čarování Hrůza terr.png 1-3 4%, 7%, 10% Zvyšuje parametr Hrůza
Čarování Limit maximální záštity maxdef.png 1-3 4, 7, 10 Zvyšuje parametr Limit maximální záštity
Čarování Rychlost hrdiny herospeed.png 1-3 4%, 7%, 10% Zvyšuje parametr Rychlost hrdiny
Čarování Zkušenost hrdiny heoexp.png 1-5 20%, 40%, 60%, 80%, 100% Zvyšuje parametr Zkušenost hrdiny
Čarování Limit maximální záštity spojenců maxdefally.png 1-2 4, 7 Zvyšuje parametr Limit maximální záštity pro sebe a spojenců
Čarování Sílu vojsk spojenců armystrengthally.png 1-4 5%, 10%, 15% Zvyšuje parametr Sílu vojsk pro sebe a spojenců
Čarování Ochrana spojenců Protectally.png 1-4 5%, 10%, 15% Zvyšuje parametr Ochrana pro sebe a spojenců
Čarování Odolnost vojska spojenců armyresally.png 1-4 5%, 10%, 15% Zvyšuje parametr Odolnost vojska pro sebe a spojenců
Čarování Maximální potlačení záštity enemmaxdef.png 1-3 4, 7, 10 Snížení parametru Limit maximální záštity nepřítele