Dřevo - získává se:


Trávy - získávají se:
Kámen - získává se:
  • budovou kamenolom
  • hlavní budovou v lomu
  • občas hlavní budovou v dolu

Zlato – těží se:


Železo - těží se:


Černé perly - mimořádný zdroj, o kterém je zvláštní článek.

Rychlost těžby zásob ovlivňují:

  • 1. Zvláštnosti rasy. Bonus podle rasy se projevuje v počátečních charakteristikách budov různých ras. Takže dobývající budovy různých ras mají ze začátku různou rychlost těžby.
  • 2. Bonusy těžby podle terénu:

+70%
-50% -50% +100% -50%
+70% -50%
-50% +200%
+50%


  • 3. V obcích zdroje se získávají rychleji – bonus obce +30%
  • 4. V dolech všechny dobývající budovy mají bonus k těžbě – bonus dolu +100%
  • 5. Bonusy podle questů
  • 6. Bonusy podle specializace a vědy
  • 7. Vyčerpání ložiska. Každé ložisko kamene, železa, zlata nebo pole trav má omezený počet zásob. Po úplném vyčerpání těchto zdrojů, u dobývající budovy, která stojí na tomto ložisku, rychlost těžby se snižuje do 1/hodina. Aby se rychlost vrátila k počátečnímu číslu je třeba zničit dobývající budovu, postavit budovu pohár hojnosti, která obnoví zásoby v ložisku. Kdy pohár obnoví zásobu – budova zmizí a lze stavět dobývající budovu na obnovené buňce.


Bonusy 2-7 se odrážejí v příslušných budovách při zamíření na číslo těžby


Chcete-li se podívat, které budovy zabezpečují v tento okamžik rychlost těžby zdroje v vlastnění, lze vejít do Hlavní budovy a zamířit na číslo těžby.Zásoby se dobývají a uchovávají v tom vlastnění, ve kterém nebo ze kterého je postavena budova, vyrábějící tuto zásobu. Jestli množství zásob, uchovaných v tomto vlastnění dosahuje skladního limitu, těžba zdrojů se zastavuje. Ve městě lze uchovávat zásoby nad limit, ale v tom případě přebytky zdrojů se budou rozkrádat. Čím větší bude přebytek, tím větší bude rychlost rozkrádání. Za hodinu se rozkrádá 1% zásob, kterým chybí skladiště.
PŘÍKLAD: Na obrázku vojsko používá zlato, také probíhá rozkrádání přebytků, kterým chybí místo v skladištích.

Skladištní limity se určují sumárním množstvím a úrovněmi skladišť a hlavní budovy vlastnění.
Určit a přerozdělit místo pro zásoby na skladištích je možné v Hlavní budově pomocí bubnu. Je možné upravovat jen volné místo na skladištích, které je menší než zaujaté – jezdec nepustí.

Pokud ve vlastnictví se nahromadilo více než 99.999.999 zásob stejného druhu, všechny další zásoby se budou ztrácet bez upozornění.
Krádež zásob lze zmenšit do 100%. Pokud se do držení dostane více než 999 999 999 zdrojů stejného typu, další zdroje okamžitě bez varování shoří. Krádež zdrojů lze snížit o 100%.