Obsah:
  • Společný útok několika hráčů
  • Společný útok jenom svých oddílů z různých vlastnění
  • Výpomoc

Ke společnému útoku (SÚ) se může přidat 1 spojenec nebo 1 soukmenovec, přičemž i Vy, i on můžete připojovat vojska z jakéhokoliv počtu svých vlastnění.
Můžete pozvat všechny soukmenovce nebo všechny spojence, ale připojit se k útoku bude moci jen jeden.
Při pozvání do společného útoku vnější vlastnění NEstává viditelným pro pozvané.
Pro rozšíření vlastnění existuje zvláštní interface (tlačítko v menu na vlastnění „Sdělit o vlastnění“).


Jak poslat SÚ:
Spolu s soukmenovcem (spojencem) určujete, kdo bude iniciátorem mise. Zpravidla je to hráč, který se nachází nejvzdáleněji od cíle, aby soukmenovec (spojenec) stihl se připojit. Když jsou na stejné vzdálenosti, iniciátor posílá na malé rychlosti, a ten, který se připojil – na velké.

а) Iniciátor otevírá okno odeslání mise Útok, vybírá vojska, druh mise, rychlost jak obvykle.
Ještě nastavuje parametr „Pozvat do mise“ soukmenovce (nebo spojence).

b) Potom soukmenovec (nebo spojenec) také otevírá okno odeslání mise a vybírá Připojit se k misi a jméno iniciátora ze seznamu. Pokud v seznamu je několik misí, nahoře se ukáže odeslána dříve, dole - později.
Podobným obrázku b) způsobem se připojují mise z vašich jiných vlastnění.

Veškerá vojska, která se účastní SÚ, přijdou k cíli v stejný čas a v stejný čas pro účast v boji. Čas navracení každé mise bude různý vycházeje z rychlosti každé mise a vzdálenosti od rodného vlastnění.

Jak poslat SÚ jenom ze svých oddílů:
Proto, abyste zaútočili na nějaké vlastnění z několika svých vlastnění, nemusíte zvát spojence nebo soukmenovce. Vždy můžete připojit ke svým oddílům vojska z jiného vlastnění, pokud to stíhají časově.
Podmínky:
a) první misi posíláte jak obvykle.
b) v dalších misích vybíráte „Připojit se“ a své jméno.

Výpomoc:
Společné obrany se může účastnit 3 hráči spolu s vlastníkem vlastnění. Pro odeslání výpomoci spojenci nebo soukmenovci vybírají na mapě vlastnění hráče, kterému posílají výpomoc a iniciují misi Výpomoc.
Tak mohou odeslat vojska z jakéhokoliv počtu svých vlastnění.
Časově každá mise přijde v souladu se svou vzdáleností cíli.
Pro každý oddíl můžete zadat svůj čas, na jak dlouho nechat vojska ve vlastnění.

Tituly:
Dostupnost cíli útoku podle titulů se kontroluje zvlášť pro iniciátora, zvlášť pro ty, kdo se připojil, proto jestli plánujete útok, vybírejte spojence příslušných titulů.

Rozdělení zásob:
Zásoby a ČP se rozdělují přesně na půlky. Jestli někomu nestačí kapacita nosičů na svou polovinu zásob – anulují se.
Jestli ČP 5 ks, tak 3 si vezme iniciátor útoku, 2 – ti, kteří se připojili.


Odvolání misí:
Pravidlo: pokud iniciátor společného útoku odvolává všechny své oddíly z této společné mise, tehdy automaticky se odvolávají všechny připojené oddíly. Jestli aspoň jeden oddíl iniciátora je ve společné misi – pokračuje svou výpravu.

PŘÍKLAD:
Elf si vytvořil společnou misi, Rytíř se připojil.
Elf odvolal svou misi. Rytířská mise automaticky se otočila zpět (zrušila se).

PŘÍKLAD:
Elf si vytvořil společnou misí, Rytíř se připojil.
Elf připojil ještě jeden svůj oddíl ke společné misi.
Elf odvolal svůj první oddíl – totiž druhý jeho oddíl je ještě v misi – výprava pokračuje.

PŘÍKLAD:
Hráč odeslal misi z vzdáleného města.
Připojil se z blízkého k sobě.
Útok ze vzdáleného města zrušil, z blízkého zůstal.