Ve hře MyLands existuje partnerský referální systém.

Můžete pomoct známým a přátelům se přihlásit po Vašemu personálnímu partnerskému hyperlinku a získat procento z jejich plateb ve hře.
Můžete rozmístit banner nebo informaci o hře na své webové stránce a vydělávat si na tomto.

Platba se uskutečňuje na za kliky a ne za přihlášení, a za peníze, které utratí Vaši referáli na nákup herních služeb. Referáli - jsou to uživatelé, kteří se přihlásili přes Vaš hiperlink.
Statistika: asi 10% ze všech uživatelů, kteří se přihlásili, začínají utrácet peníze už v první 14 dní.

Vejděte na portál, stiskněte tlačítko „Finanční účet“ , záložka „Partnerský program“.
Zde je uveden Váš personální partnerský hyperlink a kdykoliv si můžete prohlédnout statistiku po platbách Vašich referálů.V partnerském hyperlinku po symbolu „rovná se“ je uvedeno Vaše osobní číslo. Například na tomto obrázku — je to 5.


Jak rozmístit hyperlink na své webové stránce?#


Pro rozmístění hyperlinku na hru na Vaší webové stránce, umístěte text hyperlinku, uvedený níže, nahraďte text na "VAŠE UNIKÁTNÍ ČÍSLO" za Vaše osobní číslo (toto je číslo z Vašeho partnerského hyperlinku po znaku „=“). :

  <a href="https://mlgame.cz/?bonus=VAŠE UNIKÁTNÍ ČÍSLO&state=register">MyLands - Nejlepší browser hra 2010! </a>

Jak rozmístit banner na své webové stránce?#

Pro rozmístění banneru umístěte na své stránce kod banneru, nahraďte text „VAŠE UNIKÁTNÍ ČÍSLO“ za vaše osobní číslo (oto je číslo z Vašeho pertnerského hyperlinku po znaku „=“). Příklady bannerů pro rozmístění viz dole, kódy jsou uvedeny pod každým z nich.
NAPŘÍKLAD, jestli Vaše osobní číslo 18664, a chcete rozmístit banner 200x200, tedy rozmísťujete na své stránce:


Jak se dá spočítat svůj příjem?#

Procento se Vám připočítává z příjmu hry po referálu sumárně po všech serverech, kde hraje. Pod příjmem hry se rozumí rozdíl mezi tím, co referál utratil na hru (na předplatné a na placené služby) a tím, co získal ve hře na všech serverech. Totiž, pokud v určité 24 hod celkový počet ČP, utracených Vaším referálem na služby ve hře větší, než ním získaných ve hře ČP, dostáváte za tyto 24hod procento z tohoto rozdílu.

Dostáváte 10% ze zisku po referálu.