Na hornických a bojových serverech v každém devátým království se nachází jeden klanová hrad viditelný pro všechny hráče. Tento hrad brání zvláštní rasa monster, která má stejný název “Monstra klanového hradu” .
Efekty, fungující v boji proti obyčejným monstrům nefungují proti monstrům klanových hradů.

Pro dobytí klanového hradu je třeba si zaprvé osvojit vědu “Klanové hrady”. Věda se osvojuje členy klanu společně – každý člen klanu může poslat své vědce pro osvojení této vědy.
POZOR: Při přeházení jednotek vědy z jiné vědy na vědu “Klanové hrady” pamatujte, že zpatečné přeházení nebo jiná anulace není možná.

Hrad stane vlastnictvím klanu, pokud bude vybojován u monster. Také lze dobyt klanové hrady u jiných klanů.
Klan může vlastnit maximálně 5 hradů, tento počet závisí na úrovni vědy. Po dobytí se klanový hrad objeví v seznamů vlastnictví tohoto klanu. V okamžiku, když hráč vstupuje do jakéhokoliv hradu svého klanu, místo seznamu jeho osobních vlastnictví se objeví seznam majetků jeho klanu.
V klanových hradech lze stavět nové budovy, jako Kolbiště a Vnitřní brána. V obcích klanového hradu stavět nelze.
Vojska, která byla vycvičena v klanovém hradu lze využívat pouze pro obránu Hradu. Cena výcviku vojsk je výše, než ve městech.Hlavní budova klanového hradu každou hodinu dává klanu body války a míru, pomocí těchto bodů může klan nakupovat Prapory klanu, které dávají výhody všem členům klanu.

Úroveň
Obytných míst Přírůstek
obyvatelstva
Kapacita,
zásov
Dává na hodinu
Dává bodů
Míru/války
1 0 0 1 000 10 1 000 000 10 000 1
2 600 000 2 000 000 800 000 0 0 1 500 14 1 500 000 20 000 2
3 1 200 000 4 000 000 1 600 000 0 0 2 000 18 2 000 000 30 000 3
4 2 400 000 8 000 000 3 200 000 0 0 2 500 22 2 500 000 40 000 4
5 4 800 000 16 000 000 6 400 000 0 0 3 000 26 3 000 000 50 000 5

Pomocí mise “Loupež” lze prapory dobývat u jiných klanů. Při dobytí klanového hradu část praporů může dostat vítězce.

V hlavní budově klanového hradu je záložka ”Síň slávy”
Je tam 10 slotů s neaktivními prapory - 5 mírů a 5 války.

Celkem existuje 20 praporů: 10 praporů míru a 10 války.
V okamžiku objevení klanového hradu se náhodně volí 5 praporů mírů 5 praporů války.
Prapory míru dávají: bonusy zdraví vojska, zvětšení šance nalezení magických předmětů, zvětšení maximální záštity, zvětšení efektivity vnitřní brány, zrychlení výzkumníků, kupců, zrychlení osvojení laboratoří alchymistů, zvětšení efektivity Kolbiště apod.
Prapory války dávají: zvětšení útoku mágů, autoobjednávka vojska, zvětšení efektivity opevnění, magických věží, obyčejných věží, zrychlení výcviku armády apod.

Hráči, kteří mají práva “Pokladník” mohou kupovat prapory míru za body míru, hráči, kteří mají práva “Vojenský ministr” mohou kupovat prapory války za body války. Pro nákup je třeba kliknout na neaktivovaném slotu praporů. Nakoupený prapor se stává barevným.
Lze prodlužovat dobu činného praporu kliknutím na něho.

Cena praporů míru je pouze v bodech míru. Cena válečných praporů je pouze v bodech války.

Existují prapory dvou druhů: takové, které působí pouze na klanové hrady a takové, které působí na každého člena klanu.
Účinek praporů stejného druhu z různých hradu se připočítá. Pokud připočítání anuluje celkový účinek, působí pouze jeden z nich.

Prapor nemá úroveň.

V hlavní budově je možnost darování členům klanu zásob, obyvatelstva a ČP do banky vlastnictví. Darovat může také pokladník klanu ze skladiště nebo rezervace klanu. Darování není možné 2 hodiny před obležením města odkud se berou zásoby.
ČP v bance klanového hradu jsou společné pro všechny klanové hrady. Při ztracení posledního klanového hradu banka ČP bude nepřístupná ale neanuluje se. ČP budou znovu přístupné po dobytí nového klanového hradu.


Kolbiště je určeno pro výcvik hrdinů všech členů klanu a každou hodinu dává každému hrdinovi členů klanu, kteří jsou ve výpomoci KH, určitou částku zkušenosti v souladu s úrovní budovy.
Úroveň
Zkušenost/hod
1 2 000 000 1 000 000 1 000 000 250 000 0 20
2 2 600 000 1 300 000 1 300 000 325 000 0 30
3 2 850 000 1 700 000 1 700 000 425 000 0 40
4 4 400 000 2 200 000 2 200 000 550 000 0 50
5 5 700 000 2 850 000 2 850 000 700 000 0 60
6 7 400 000 3 700 000 3 700 000 900 000 1 000 80
7 9 500 000 4 800 000 4 800 000 1 200 000 2 000 100Vnitřní brána brání hrad od zajetí ze strany hráčů nepřátelského klanu. Pokud vnitřní brána nebude zničena, hrad nemůže být dobyt a vojska nepřítele nemohou začít boj s vojskem obránců.


Úroveň
PevnostPohlcení útoku
1 500 000 750 000 1 500 000 150 000 0 2 000 000 100 000
2 650 000 975 000 1 950 000 325 000 0 3 000 000 200 000
3 850 000 1 250 000 2 500 000 425 000 0 4 000 000 300 000
4 1 100 000 1 650 000 3 300 000 550 000 0 5 000 000 400 000
5 1 425 000 2 150 000 4 300 000 725 000 0 6 000 000 500 000
6 1 850 000 2 800 000 5 500 000 925 000 250 8 000 000 650 000
7 2 425 000 3 625 000 7 250 000 1 200 000 500 10 000 000 800 000


Vnitřní brána se účastní boje i když je částečně poškozena.
Boj se vnitřní bránou prochází takto: na začátku je obyčejné kolo opevnění, potom kolo s vnitřní bránou bez vojsk obránce ale s věží a magickými věží s útokem jakoby vojska obránce se účastní tohoto kola.
Vnitřní brána neútočí na nepřítele ale berou na sebe celý jeho útok. Vnitřní brána bere první 100000 útoku v prvním kolu.
Kola s vnitřní bránou končí, když brána má pevnost = 0.
Obvykle je 20 kol.
Pokud ku příkladu vnitřní brána byla zničena v 17 kolu, začínaje z 18 kola se do boje připojují vojska obránce. Pokud vnitřní brána byla zničena, mizí.Dílna - to je zvláštní budova, v kterém lze si objednat katapult, a také lze nastavit souřadnice už hotového. Dílna může mít pouze jeden katapult najednou.

Úroveň
1 5 000 000 2 000 000 2 000 000 500 000

V klanovém hradu může být pouze jedna budova tohoto druhu.Útok na klanový hrad

Na klanový hrd nelze útočit pokud klan-vlastník má méně klanových hradu než klan-útočník.

Společného útoku pro dobytí klanového hradu se mohou účastnit nejenom členové klanu ale i spojenci. V případě úspěšné mise hrad dostává iniciátor útoku. Pro připojení k útoku není nutně mít osvojenou vědu "Klanové hrady" na nutnou úroveň.

V klanovém hradě nefunguje útočiště, ale místo toho lze postavit dodatečnou obrannou budovu Vnitřní brána.
Se společným útokem se na klanový hrad mohou vydat společně 3 hráče. Ve výpomoci klanového hradu mohou být také 3 hráče.

Pokud klan se ztrácí svůj status a je pouze na etapě registrace, ztráci všechny svoje klanové hrady. Nemůže dobyt klanový hrad, když dokonce má osvojenou vědu.

V klanovém hradu lze bourat všechny budovy kromě hlavní.
Hrad lze dobyr pokud nemá žádné obranné budovy. V okamžiku dobytí klanového hradu 50% (číslo praporů se zaokruhluje) nahodilých koupených praporů ze Sině slávy se ničí.
Všechny budovy v hradu při dobytí dostávají poškození jako při dobytí dolu.
Stejně jako při dobytí dolu zásoby hoří.
ČP nehoří a zůstává v bance toho klanu, který vlastnil klanový hrad.
Při dobytí hoří 50% bodů války a míru (číslose zaokruhluje). Efekt Opatrné dobytí na prapory nepůsobí.

Útok na klanový hrad neovlivňuje celkový žebříček a možnost stát odpadlíkem, protože jeho rasa - “monstra klanového hradu”.