Mise Výpomoc Dovoluje přemísťovat vojska do města spojence nebo členu klana.
Iniciace mise se uskutečňuje z menu mapy království při kliku na spojeneckém nebo klanovém vlastnění.


Rychlost mise. Rychlost mise Výpomoc je dvakrát rychlejší než útočící mise.

Gáže. Vojska berou s sebou zlato na celou dobu mise, proto když se nacházejí v cizím vlastnění, nemění spotřebu zlata toho vlastnění.
Čím pomalejší rychlost přemísťování si vyberete, tím levněji bude vám stát mise.
Při odeslání mise také vybíráte - na jakou dobu necháte u hráče vojska Výpomoci. Čím delší doba, na kterou chcete nechat vojska – tím více zlata je třeba pro odeslání mise.

Odvolání. Mise Výpomoc iniciátor mise nebo ten, ke komu ta mise jde, mohou odvolat v jakoukoliv dobu (dokonce před minutou před příchodem), i tehdy, když vojska jsou na cestě, i když stojí ve slotech výpomoci.
Pokud brána/tunel ve vlastnění, kde je výpomoc, jsou zavřené, odvolání mise není možné.

Odpočinek. Po přemístěni do destinace vojska odpočívají 1 minutu, jak při bojové misi.


OTÁZKA:
Situace – jsou tři hráči A, B a C. Hráč B uzavřel svaz s hráči A i C. Hráč A útočí na vnější vlastnění (VV) hráče C s cíli dobytí. Hráč B posílá výpomoc hráči C, ale nestíhá a výpomoc přichází, kdy VV už patří hráči A. Poněvadž B má spojenectví s A i B, bude-li výpomoc hráče B novému vlastníku VV?
ODPOVĚĎ:
Ano.