Po vystoupení z města pomocí tlačítka „Vrátit se do království“ dostanete se do království. V dolní části okna vidíte mapu říše. V nadpisu okna stále vidíte název a souřadnice Vašeho města. Považuje se za aktuální zvolené město, a veškeré činnosti v království se uskutečňují vůči němu. To znamená "Z tohoto města".

Souřadnice království ve říši se určují dvěma číslicemi, například, 36-11, 36-11. Třetí číslice určuje pole v království. Abyste mohli přejít do království s takovými souřadnicemi – použijte navigaci. Království s vaším aktuálním vlastněním se označuje na mapě říše červeným čtvercem. Království se všemi ostatními Vašimi vlastněními jsou označeny žlutými čtverci.


Pole uvnitř království, na nichž stojí města a jiná vlastnění, také mají číslo, abyste jej uviděli, stiskněte tlačítko nahoře vpravo „Ukázat úrovně budov/síť/buňky“.


Bonusy terénu
Každé pole v království má svůj terén. Každé území má určité bonusy nebo disbonusy:


Můžete je vidět, jestli klikněte myší na jakémkoli poli na mapě království a stiskněte tlačítko „Informace o terénu“: