Informace o absolvování turnajů můžete uvidět v záložce Poradce „Turnaje“.
Účast je dostupná všem hráčům, kteří vystudovali vědu „Kartografie“.V turnaji „Sbírání vlajek“ cílem každého hráče je nasbírat co největší počet plných kompletů vlajek.

Komplet vlajek

Existují vlajky ve třech barvách: červené, zelené a modré.
Vlajky můžete najít pomocí výzkumníků. Vlajky se uchovávají v hlavní budově vlastnění.
Několik vlajek stejné barvy se můžou nacházet v stejném vlastnění.
Také se dá krást vlajky u jiných hráčů. Za jeden útok se dá ukrást jenom jednu vlajku.
Pokud obránce má pouze jednu vlajku, při společném útoku zabere ji iniciátor útoku.

Modrá Červená Zelená

Tři vlajky různých barev se sbírají do jednoho kompletu.
Nasbírané komplety se neloupí.
Turnaj se končí v 10. den od začátku nehledě na počet posbíraných kompletů vlajek. Prémiová místa
se rozdělují podle počtů nasbíraných kompletů, a v případě rovnosti – kdo dříve nasbíral.
Prohlédnout si pokrok nasbíraných kompletů se dá v záložce Žebříčku „Turnaje“.

Odměny za nasbírané vlajky:

1. místo - artefakt 4. úrovně,
2-6. místa - artefakty 3. úrovně,
7-26. místa - artefakty 2. úrovně,
27-100. místa - artefakty úrovně 1 a svitek úrovně 3
Všichni hráči, kteří nasbírali alespoň jeden komplet, a kteří nevešli do první stovky dostávají potěšitelnou prémii – svitek 3. úrovně.

Hráči, kteří zaujali 1-100. místo dostávají medaili za vítězství v turnaji „Sbírání vlajek“. Při opakovaném vítězství, pokud jste si opět zasloužili medaili, na ní se objevuje číslo, které označuje počet vítězství. Medaile se vydává ihned po ukončení turnaje, nehledě na to, vzal-li hráč odměnu nebo ne.

Aby hráč odebral odměnu za turnaj (artefakt nebo svitek), musí postavit budovu Klenotnice, pak zajít v záložku Poradce „Turnaje“ a stisknout tlačítko „Přijmout“.

Turnajové služby (Pomoc v turnaji)
Služby, které jsou přístupné během 24 hodin:

 • Zvětšení šance objevení vlajky výzkumníky o třikrát
 • Trvání výchozích misí výzkumníků -15%
 • Přivolání armády starobylých pro obránu vlajek ve městech. Vojska starobylých vyjdou na záštitu každého Vašeho města v okamžik objevení tam vlajky, a budou se tam nacházet do ukončení turnaje. Při ukázaní další vlajky ve stejném městě starodávné opětovně nepřicházejí.
 • Zvětšení rychlosti výcviku bojových postav
 • Automatický výcvik vojsk
 • Automatický výcvik speciálních postav
Všechny objednané služby z tohoto seznamu působí do ukončení turnaje.

Služby, které jsou přístupné během turnaje, ale objednat je lze pouze jednou za turnaj:
 • Poslat monstra ze zříceniny na vlastnění. Poslat monstra lze pouze jednou během turnaje.
 • Zrušení omezení na útok jakýchkoliv zřícenin na 4 hodiny.


Šance objevení vlajek:
Typická: 0,07%
Se službou „Zvětšit šanci objevení vlajky výzkumníky“: 0,21%

První 2 dny jedna nahodilá barva se objevovat nebude.
Pak už všechny barvy se objevují stejně.

V královském turnaji "Sbírání vlajek" cílem každého hráče je nasbírat co největší počet plných kompletů vlajek.

Komplet vlajek

Existují vlajky ve třech barvách: červené, zelené a modré.
Vlajky můžete najít pomocí výzkumníků. Vlajky nejsou vždycky na stejných buňkách ale objevují se s určitou šancí v království v okamžiku, kdy výzkumník přišel k určité buňce.
Vlajky se uchovávají v hlavní budově vlastnění.
Několik vlajek stejné barvy se můžou nacházet v stejném vlastnění.
Také se dá krást vlajky u jiných hráčů. Za jeden útok se dá ukrást jenom jednu vlajku.
Pokud obránce má pouze jednu vlajku, při společném útoku zabere ji iniciátor útoku.

Modrá Červená Zelená

Tři vlajky různých barev se sbírají do jednoho kompletu.
Nasbírané komplety se neloupí.
Turnaj se končí v 10. den od začátku nehledě na počet posbíraných kompletů vlajek. Prémiová místa
se rozdělují podle počtů nasbíraných kompletů, a v případě rovnosti – kdo dříve nasbíral.
Prohlédnout si pokrok nasbíraných kompletů se dá v záložceŽebříčku „Turnaje“.

Odměny za nasbírané vlajky:

1. místo - artefakt 5. úrovně z nového kompletu Královský výzbroj,
2. místo - artefakt 5. úrovně,
3-4. místa - artefakt 4. úrovně,
5-15. místa - artefakt 3. úrovně,
16-40. místa - artefakt 2. úrovně,
41-100. místa - artefakty úrovně 1 a svitek úrovně 3
Všichni hráči, kteří nasbírali alespoň jeden komplet, a kteří nevešli do první stovky dostávají potěšitelnou prémii – svitek 5. úrovně.

Hráči, kteří zaujali 1-100. místo dostávají medaili za vítězství v turnaji „Sbírání vlajek“. Při opakovaném vítězství, pokud jste si opět zasloužili medaili, na ní se objevuje číslo, které označuje počet vítězství. Medaile se vydává ihned po ukončení turnaje, nehledě na to, vzal-li hráč odměnu nebo ne.

Aby hráč odebral odměnu za turnaj (artefakt nebo svitek), musí postavit budovu Klenotnice, pak zajít v záložku Poradce „Turnaje“ a stisknout tlačítko „Přijmout“.

Turnajové služby ( Pomoc v turnaji) )
Služby, které jsou přístupné během 24 hodin:

 • Zvětšení šance objevení vlajky výzkumníky o 4krát
 • Trvání výchozích misí výzkumníků -20%
 • Přivolání armády starobylých pro obránu vlajek ve městech. Vojska starobylých vyjdou na záštitu každého Vašeho města v okamžik objevení tam vlajky, a budou se tam nacházet do ukončení turnaje. Při ukázaní další vlajky ve stejném městě starodávné opětovně nepřicházejí.
 • Zvětšení rychlosti výcviku bojových postav
 • Automatický výcvik vojsk
 • Automatický výcvik speciálních postav
Všechny objednané služby z tohoto seznamu působí do ukončení turnaje.

Služby, které jsou přístupné během turnaje, ale objednat je lze pouze jednou za turnaj:
 • Poslat monstra ze zříceniny na vlastnění. Poslat monstra lze pouze jednou během turnaje.
 • Zrušení omezení na útok jakýchkoliv zřícenin na 4 hodiny.

Šance objevení vlajek:
Běžná: 0,07%
Se službou „Zvětšit šanci objevení vlajky výzkumníky“: 0,28%

První 2 dny jedna nahodilá barva se objevovat nebude. Pak už všechny barvy se objevují stejně.


 V turnaji „Hledání pokladů“ cílem každého účastníka je hledat fragmenty mapy pokladu a soutěžit o právo nejprve odhalit poklad.

Soutěžící se mohou stát hráči s titulem „Suzerén“.  
Na začátku turnaje se v každé buňce Podzemí vygeneruje náhodný nákres runového znaku, který může badatel otevřít. Současně na několika místech v Podzemí je umístěn klad. Každý účastník turnaje má svou vlastní mapu pokladů o velikosti 3x3, která se skládá z 9 zamčených vzorů. Na této mapě je vyznačeno místo, kde je poklad uložen. Chcete-li najít poklad, musíte v podzemí najít kombinaci kreseb 3x3, které budou zcela odpovídat kombinaci kreseb na mapě pokladů hráče. V jedné z 9 buněk této kombinace v podzemí je poklad, který lze odhalit pomocí hrdinovy ​​speciální mise. Hráč získá 200 bodů za nalezení pokladu. Poklad a odměna za něj půjde pouze účastníkovi, který ho nejprve vykopal na jednom ze svých míst v podzemí.
Aby se usnadnilo hledání možného místa, kde byl poklad pohřben, jsou kresby v buňkách Podzemí zvýrazněny modře. Když se mapa pokladu otevře a kruh vyhledávání se zužuje, kresby na nevhodných buňkách v podzemí se změní na šedou.
Chcete-li otevřít zámky na mapě pokladu, musíte prozkoumat pole v Podzemí najít fragmenty mapy. Každý vědec s určitou pravděpodobností může detekovat 1 fragment mapy pokladu. Pokud je hráč členem klanu, pak ho v okamžiku nalezení fragmentu sdílí se všemi členy klanu. Každý obrázek na mapě pokladu vyžaduje určitý počet fragmentů k jeho otevření. Pokud výzkumník otevřel obrázek v buňce Podzemí a zároveň našel fragment, hráč získá 3 body, pokud je fragment nalezen v buňce již prozkoumané na aktuálním turnaji, dostane hráč 1 bod. Hráč obdrží body pouze za nalezení fragmentů jeho vědci a neobdrží body za nalezení fragmentů výzkumníky jiných členů klanu.
Turnaj končí 10 dní po jeho zahájení.
Ceny jsou rozděleny podle počtu získaných bodů, v případě rovnosti - kdo nejprve získal maximální počet bodů. Průběh můžete vidět na kartě Žebříčku "Turnaje".
  
Odměny za nalezení pokladu:
  
  1 místo - artefakt úrovně 5 ze sady Vrchní elf,
  2-3 místo - 2 hráči obdrží artefakty úrovně 4,
  4-10 míst - 7 hráčů obdrží artefakty úrovně 3,
  11-30 míst - 20 hráčů obdrží artefakty úrovně 2.
  31-100 míst - 70 hráčů obdrží artefakty úrovně 1 a svitky úrovně 3.
Všichni hráči, kteří mají minimálně 10 bodů , ale ne v prvních stovkách, obdrží útěšnou cenu - posouvání úrovně 3.
 Turnajové služby (Pomoc v turnaji)
  Služby, které jsou k dispozici pro objednávku do 24 hodin:

 • Vyšší šance na nalezení fragmentu mapy vědci 3krát
 • Zrušení trestu za rychlost podzemních misí (eliminuje trest "+ 25% k rychlosti mise")
Všechny objednané služby z tohoto seznamu jsou platné do konce turnaje.
  
Služby, které jsou k dispozici na celém turnaji, ale můžete je vzít pouze jednou za turnaj:
 • Okamžitě obdrží 10 fragmentů mapy
 • Schopnost zaútočit na ruiny jakékoli pozice po dobu 4 hodin
  
Šance na nalezení fragmentů:
Standard: 0,07%
Se službou „Zvýšení šance na nalezení fragmentu výzkumníky“: 0,21%