Mentor:
- rady pomáhá učňům se rozvíjet ve hře,
- jedenkrát denně může dávat učni/učňům zásoby pro rozvoj,
- může se dívat na města a mise učně podobně jako spojenec s právem přístupu,
- v budově Diplomatický sbor může dostávat dodatečné odměny za nějaké questy, splněné jeho učni.


Chcete-li, stát mentorem potřebujete:
- dostat odměnu „Stát mentorem“ z questu,
- postavit budovu Diplomatický sbor,
- vstoupit do Diplomatického sboru, stisknout tlačítko „Pozvat do učení“, vybrat z seznamu nebo vepsat jméno budoucího učně, napsat mu krátkou zprávu, a stisknout „Pozvat do učení“. Učeň dostane tento dopis, a pokud se souhlasí, dostanete potvrzení od učně pomocí zprávy.
Pozvání do učení od mentora také automaticky dostává i hráč, který přišel do hry za Vašim referalním odkazem. Odkaz se nachází v dialogu v Diplomatickém sboru v záložce Mentorství, tlačítkem „Pozvat do učení“.
Mentor z takového hráče získává běžní referalní bonus v ČP nehledě na to, je-li hráč jeho učněm v daný moment.


Stát učněm může pouze začátečník. Pro to v dopisu s nabídkou mentorství hráč musí stisknout tlačítko „Ano“.
Pak se mentor hráče objeví v Kontaktech učně (lze je otevřít tlačítkem Zprávy) a bude jeho mentorem dokud mentor neukončí jeho učení (nestiskne tlačítko „Uvolnit“). Učeň se objeví v kontaktech u mentora také. Mentor a učeň mají zapnuté nastavení „Ukazovat online“ jeden druhému. Jedenkrát denně učeň může poprosit u mentora zásoby pro rozvoj, stisknutím tlačítka ve Zprávách „Poprosit o zásoby“. To je vždycky stejný výběr zásob: 5 000 zlata a 500 obyvatelstva.

Přitom mentor dostává zprávu z tlačítkem „Poskytnout zásoby z hlavního města“. Vždycky je platný pouze 1 požadavek o zásoby. Dokonce pokud učeň poslal několik požadavků a mentor je neuspokojil.


Pokud hráč je mentorem, v záložce Mentor Diplomatického sboru se zobrazuje seznam existujících a pozvaných učňů.
Hráč, který rozmýšlí o nabídce stát učněm, je zobrazen na šedobílé podložce. Odstraněný ze serveru učeň je zobrazen na šedé podložce. Jiní hráči jsou zobrazeni na obyčejné podložce. Mentor může mít různouúroveň mistrovství. Úroveň mentorství ovlivňuje maximální počet učňů, který může současně mít mentor.
Úroveň mentora roste podle počtu připravených učňů.

Při stisknutí řádku ze jménem učně rozjíždí se a lze prohlédnout seznam všech questů učně.
Název přístupných ke splnění učněm questů jsou napsány černým textem, zatím nepřístupné - šedým.

Pokud už učeň splnil nějaký quest, zleva od jeho názvu se objevuje tlačítko „Přijmout odměnu“(1). Při jeho stisknutí mentor získává odměnu, která mu patří za tento quest učně.
Po splnění učněm všech učňovských questů, a když mentor přijal všechny odměny za učňovské questy (2), u mentora se objevuje tlačítko „Uvolnit učně“.

Souběžně hráč může být i učněm, i mentorem.