Svaz – to je možnost posílat výpomoc a Společný útok.
Status spojence se kontroluje jenom v moment iniciace mise.

Pro uzavření svazu je zapotřebí:

  • osvojit si vědu Diplomacie
  • postavit budovu Diplomatický sbor
  • nabídnout svaz hráči a dočkat se až přijme pozvání nebo přijmout pozvání jiného hráče.

Svaz se uzavírá ihned po přijetí pozvání. Při přerušení svazu ještě 24hodin svaz má status „ Přerušuje se“ Odvolat zrušení nelze.
Spojenci můžete dát nebo nedát možnost se dívat a vstupovat do Vašeho vlastnění, a také poskytnout nebo neposkytnout možnost vidět Vaše mise.
Ve svazu může být do 7 lidí.
Maximální počet spojenců záleží na úrovni vědy Diplomacie.