Pokud limit pozvání účastníků klanu je vyčerpán, tehdy pozvat nového účastníka nelze. Také se nesmí poslat větší počet pozvání, než je limit (dokonce jestli některé z prvních nabídek nejsou přijaté). Proto před přijetím hráče do klanu je třeba navázat s ním kontakt, zjistit jeho priority, čas , který bude věnovat hře atd. Vlastně posílat pozvání jen tehdy, kdy si budete jistí, že souhlasí.


Opustit klan.
Vejděte do Diplomatického sporu, do záložky Klany, v řádku s názvem klanu stísněte tlačítko „Opustit klan“.
Vystoupíte z klanu ne okamžitě, ale za 1 den, po odečítání zpětného časovače. Stornovat výstup nelze.
Vůdce klanu má přístup k stavbě budovy Skladiště klanu a Rezervace klanu.

Vůdce klanu, dávejte pozor, nepleťte tlačítky, máte ještě jedno tlačítko „Rozpustit klan“.


Vyloučení hráče z klanu.
Vůdce klanu může vyloučit hráče z klanu. Pro to v Diplomatickém sboru v záložce Klany je třeba kliknout na jménu hráče, a v objevujícím se panelu stisknout tlačítko „Vyloučit hráče z klanu“. Hráč vyjde z klanu ne ihned, a za 1 den po odečítání zpětného časovače.

Rozpuštění klanu.
Vůdce klanu může rozpustit klan. Rozpuštění zaregistrovaného klanu se uskuteční za 24 hodiny, po odpočítání zpětného časovače. Během tohoto času se dá rozpuštění stornovat.