Každá rasa má 8 druhů vojsk. Existuje také zvláštní rasa NPC - Monstra.

1. Jak cvičit vojska

Pro každý druh vojsk je třeba si osvojit příslušnou vojenskou vědu.

Po osvojení vědy můžete stavět bojové budovy a cvičit v nich vojska.

Vojska po přípravě se dostávají do garnizony a brání vaše město. V případě vojska lze schovat vojska v útočišti, pokud byla osvojena příslušná věda. Vojska v útočišti nezápasí.


Vojska v garnizoně a v útočišti spotřebovávají gáži ve zlatě. Množství platu se dá prohlédnout v hlavní budově. Pokud ve vlastnění chybí zlato - vojska začínají postupně dezertovat.
Za hodinu dezertuje 0,5% postav, kterým nestačila gáže (0,005 postav).
PŘÍKLAD:
Pokud se u Vás v dolu nachází 1 postava a nemáte zlato, bude chtít uprchnout pouze za 200 hodin.

Při odeslání vojsk do bojové nebo nebojové mise vojska si berou dvojnásobnou gáži (na cestu tam a zpět).
Takže se bere v úvahu koeficient rychlosti mise.
Pro pomalou rychlost - 1
Pro normální - 1,25
Pro urychlenou - 1,5
Pro rychlou - 2

PŘÍKLAD: Jestli 465 nosičů s platem 0,1 na hodinu (0,1/3600 na vteřinu) jdou do mise délkou 1:04:44 (3884 vteřin) na rychlé rychlosti, tak vypadá formule Platu, který si vezmou:
465 * 0,1/3600 * 3884 * 2 *2 = 200,67 ~201


Autoobjednávka vojsk.
Službu autoobjednávky vojsk můžete dostat jako odměnu za quest.
Při aktivaci této služby v bojových úkolech se objeví tlačítko „Spustit autoobjednávku“.
Pořadí objednání postav se zaplňuje do maxima, je-li ve vlastnění dostatek zásob a obyvatelstva.
Když pořadí stavení se vyprázdní, automaticky se zaplňuje pořadí objednávky na maximum.


Zrychlení postavení vojsk
Službu zrychlení přípravy vojsk se dá získat pomocí questu.
Maximální hodnota zrychlení přípravy vojsk je 90%, bonusy s větší hodnotou se uříznou, při tom číslo rychlosti se stává žluté barvy.2. Názvy postav

3. Parametry postav