Existují tři druhy žebříčku: Hráči, Klany, Turnaje.

Celkový žebříček
#

V hlavním ratingu se počítá hodnota všech Vašich budov a vojsk ve zlatě na základě průměrného tržního kurzu.
Dodává se hodnota měst, šachet a dolů v ekvivalentně se zlatem (viz. tabuli níže).
Také hodnota všech Vašich zásob, které máte, v ekvivalentně se zlatem.
Zásoby, nacházející se v Skladišti klanu — nepočítají se v Žebříčku, dokud nepřijdou hráčům do banky.

Průměrný kurz jakékoliv zásoby se dá vypočítat vycházeje z minimální a maximální přípustné hranice hodnoty zásoby ve zlatě, kterou můžete dát na tržnici.

NAPŘÍKLAD: Cena na trávy od 8 do 20, takže průměrná = (8+20)/2 = 14

Podle hodnoty, ekvivalent zlata:
Město - 1000000
Šachta - 2000000
Důl - 3000000
Slané jezero - 0

Moc armády#

Moc armády je to celková hodnota všech Vašich vojsk ve zlatě podle průměrného kurzu.
Průměrný kurz jakékoliv zásoby se dá vypočítat vycházeje z minimální a maximální přípustné hranice hodnoty zásob ve zlatě, kterou můžete dát na tržnici.
NAPŘÍKLAD: Cena na trávy od 8 do 20, takže průměrná = (8+20)/2 = 14

PŘÍKLAD na vypočtení hodnoty vojsk:
léčitel třetí úrovně dá přírůstek hodnocení žebříčku: 50+400*14+60*21=6910
léčitel druhé úrovni dá přírůstek žebříčku: 35+300*14+45*21=5180
Rozdíl 1730

vojín třetí úrovně dává: 10+12*14+15*21=493
nosič třetí úrovně dává: 5+6*14+1*21=110

Jeden léčitel po ceně se rovná 14 vojínům nebo 62 nosičům

Loajalita frakce
#

Hodnota zavražděných vojsk nepřátelské frakce v ekvivalentně se zlatem.
Žebříček se započítává jenom útočícím vojskům (jako iniciátorům, tak i přípojeným).
Podrobněji viz. v článku Frakce.

Žebříček hrdinů#

Součet zkušenosti všech hrdinů hráče.

Ničení monster ve zříceninách#

Body = to je cena zabitých vojsk monster ve zříceninách ve zlatě.

Celkový Žebříček klanů
#

Součet celkových žebříčků členů klanu.

Moc klanů
#

Součet žebříčků Moc armády členů klanů.

Loajálnost frakce#

Součet žebříčků Loajálnost frakce členů klanu.

Žebříček hrdinů#

Součet žebříčků hrdinů členů klanu.

Zničení monster ve zříceninách #

Součet žebříčků Zničení monster ve zříceninách členů klanu.

Turnajový žebříček počítá s počtem posbíraných kompletů vlajek za dobu účasti v Turnajích.