Lom - vnější vlastnění, v němž se těží Kámen

Zlatá žíla - vnější vlastnění, v němž se těží Zlato

Štola - vnější vlastnění, v němž se těží Železo


V Šachtách se nesmí stavět budovy. Od počátku je tam jenom Hlavní budova a Zanechaná gilda kupců. Pro vývoz zásob z Šachty je třeba připravit kupce v Zanechané gildě kupců. Jestli je třeba více kupců – zlepšete tuto budovu o tolik úrovní, kolik Vy potřebujete, ale nevíce než 7.
V Šachtách také je Tunel – je to analogie městské brány, včetně automatického otevírání za 7 dní a nocí od posledního přihlášení, až na to, že budovy v Šachtě kvůli uzavřenému tunelu za 3 dní a nocí se nepoškozují, poněvadž jsou za hradbami.
Tunel se otevírá 5 minut, zavírá se 6 hodin.